Površina: 1.820 m2
Trajanje radova: lipanj 1989. – prosinac 1990.
Vrijednost radova: 1.801.957,00 US $

Projektanti: Dubravka Baković, dipl.inž.arh., Darko Novaković, dipl.inž.arh., PB “Arhitekt”
Izvođač radova: GRO “Dubrovnik”
Nadzorni organ: Marko Biskup, dipl.inž.arh., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Nikola Bender, građ.tehn.

Posebno značajna kvalitetna samostanska arhitektura s prelaza 14. na 15. st. . U Vrijeme potresa 1667. g. objekt znatno urušen, te kasnijom obnovom uglavnom sačuvane ranije stilske oznake kasnogotičkog i renesansnog razdoblja. Međutim, sve do recentne obnove zapadni dio samostanskog kompleksa nije bio rekonstruiran.

U toku sanacijskih radova izvršeno je konstruktersko ojačanje zidova i temelja, te izvedena nova krovna konstrukcija, izvršena i rekonstrukcija nedostajućeg zapadnog dijela samostana. Namjena objekta je, osim sakralne funkcije crkve, i dom za starice u organizaciji časnih sestara franjevki, koje su i znatno učestvovale u sufinanciranju obnove objekta.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija i rekonstrukcija