Izmjena vanjske stolarije na južnom i istočnom pročelju zgrade na adresi Branitelja Dubrovnika 15

Na zahtjev Dubrovačke razvojne agencije DURA i Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju i Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, čiji su uredi smješteni na adresi Branitelja Dubrovnika 15, predstavnici Zavoda za obnovu Dubrovnika i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, su u travnju 2019. obišli zgradu na navedenoj adresi. Utvrđeno je kako je postojeća stolarija u lošem stanju i ne zadovoljava suvremene standarde, a prilikom kiše, dolazi do prodiranja vode kroz prozore, osobito na južnoj i istočnoj strani, te dolazi do oštećenja interijera u uredskim prostorima.
Zavod je u prvim izmjenama Programa obnove za 2019. godinu dodao stavku koja se odnosi na izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova sanacije vanjske ovojnice objekta na adresi Branitelja Dubrovnika 15.
Nakon pismenog poziva za dostavu ponude i na temelju dostavljene ponude, Zavod je 19. srpnja 2019. sklopio ugovor o obavljanju usluga izrade projektne dokumentacije za izmjenu vanjske stolarije južnog i istočnog pročelja sa tvrtkom „POLZER” d.o.o. Na izrađenu projektnu dokumentaciju, odnosno glavni projekt – rekonstrukcija stolarije, 14. studenog 2019. je ishođena potvrda Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.
U postupku jednostavne nabave radova na izmjeni vanjske stolarije, odabrana je ponuda tvrtke „VODOPIJA” d.o.o., te je 20. studenog 2019. sklopljen ugovor o izvođenju radova na 459.185,60 kn bez PDV-a. Radovi obuhvaćaju sanaciju 25 drvenih prozora, dvostrukih krila tamo gdje je tako originalno izvedeno, odnosno jednostrukih u potkrovlju i na prozorima manjih dimenzija. Prozori s naknadno adaptiranim podjelama krila vraćaju se u prvobitno stanje. Vanjska krila izvode se s dvostrukim ostakljenjem, a unutarnja s jednostrukim. Na prozore koji imaju izveden prostor za rolete predviđa se ugradnja drvenih roleta od ariša. Drveni pleter će se sanirani na tamo gdje je moguće, a na mjestima gdje je oštećen, izvesti će se novi. Po potrebi će se kamene igle sanirati tašeliranjem i/ili popunjavanjem rupa reparaturnim mortom. Izvođač je uveden u posao 25. studenog 2019., a ugovoreni rok za izvođenje radova 100 kalendarskih dana.