Radovi konstruktivne sanacije bloka zgrada B-17 koji je omeđen ulicama Placa, Žudioska, Prijeko, Zlatarska započeli su krajem 2023. godine. Ugradnja zatega i injektiranje zidova svih pročelja je u potpunosti dovršeno. Na ovom bloku se, pored radova na vanjskim nosivim zidovima, izvelo ojačanja i u unutrašnjosti objekta.

U tijeku su završni prateći građevinski radovi na južnom pročelju.

Radove izvodi  tvrtka DOM IZGRADNJA d.o.o. iz Dubrovnika, prema projektnoj dokumentaciji koja je izrađena nastavno na znanstveno-stručnu studiju „Procjena otpornosti bloka B-17 u gradskoj jezgri u Dubrovniku i utjecaj ojačanja kamenih zidova na njegovo ponašanje pri djelovanju potresa“ izrađenu od Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić.