Poljana Ruđera Boškovića, jedini je prostor unutar povijesne jezgre Dubrovnika koji je ostao neuređen i nedovršen. Nakon što se rebalansom gradskog proračuna osigurala sredstva za izradu idejnog projekta, Zavod je proveo postupak nabave te kao ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja odabrao Atelier Minerva d.o.o. iz Dubrovnika.

Vrijednost ugovora za izradu Idejnog projekta iznosi 17.375,00 eura, s PDV-om uključenim u tu cijenu, a očekivani rok za završetak ovog projekta je četiri mjeseca.

Projektni tim u sastavu Andrea Hržić Šesnić, Ivana Tutek, Nediljka Bobanović i Marijan Hržić imaju zadatak sadržajno osmisliti i urediti otvoreni prostor Poljane – trg, na kojem bi se stanovnici i posjetitelji susretali i okupljali i na kojem bi se održavale javne i kulturne manifestacije. Pri tome bi bilo nužno uskladiti potrebe korisnika (građana i posjetitelja) s povijesnom arhitektonsko-urbanističkom strukturom, ne derogirajući pritom vrijednost barokne cjeline i postojećeg krajobraza.
Cilj planirane obnove Poljane Ruđera Boškovića je dobiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan javni prostor.
Idejnom projektu uređenja prethodi izrada različitih varijantnih idejnih rješenja te usvajanje konačnog prijedloga od strane svih relevantnih dionika.