Završeni su radovi konstruktivne sanacije bloka zgrada B-48 koji je omeđen ulicama Placa, Nalješkovićeva, Prijeko, Antuninska u povijesnoj jezgri Dubrovnika.

Radove je izvela tvrtka DOM IZGRADNJA d.o.o. iz Dubrovnika, prema Troškovniku i Glavnom projektu zajedničke oznake projekta TD 56/18, izrađenog od CANOSA INŽENJERING d.o.o., glavnog projektanta Iva Matkovića, dipl.ing.građ, na koji je ishođena Potvrda Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku.

Radovi su obuhvaćali dopremu i postavu skele, injektiranje kamenih zidova, otucanje postojeće žbuke i ponovno žbukanje, otucanje fuga i fugiranje, ugradnju čeličnih natega, zaštitu pročelja hidrofobiranjem, popravke kamene plastike na pročeljima, plombiranje kamenog žiđa klesancima, sanaciju metalnih sigurnosnih šipki, dobavu i montažu vertikalnih odvodnih cijevi, sanaciju belvedera i dimnjaka, sanaciju krovnih kanala, te skliznutih kupa kanalica, kao i sanaciju drvene nosive konstrukcije i dimnjaka na čest. zgr. 1987.

Radovi su se provodili u dvije faze. Prva faza je započela u studenom 2022. i trajala je 5 mjeseci, a obuhvaćala je radove u ulici Prijeko i sjevernim dijelovima ulica Nalješkovićeva i Antuninska. Druga faza je započela u veljači 2023. i obuhvaćala je Placu i južne dijelove ulica Nalješkovićeva i Antuninska. Svi ugovoreni radovi okončani su prije isteka ugovorenog roka, u svibnju 2023.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršio je INSTITUT IGH d.d., nadzorni inženjer Miroslav Pauzar dipl.ing.građ. i njegovi stručni suradnici Vedran Kosović, dipl.ing.građ. i Nataša Dedo, mag.ing.aedif.

Nadležni konzervatori bili su viši stručni savjetnici Zehra Laznibat, dipl.ing.arh i Antun Baće, dr.sc.hist.art.

Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika koordinaciju svih sudionika u izvođenju radova aseizmičke sanacije kao i praćenje realizacije vodila je Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.