Palača u ulici Restićeva 7.

Palača Restić, smještena u Restićevoj ulici broj 7, nalazi se u srcu povijesnog središta starog Dubrovnika, u gradskom predjelu Pustjerna. Asimetričnog je i razvedenog tlocrta.Najstariji dio je njeno zapadno krilo, nekad samostalni srednjovjekovni fortifikacijski objekt “Kule”, uz koji je krajem 17. i početkom 18. stoljeća izgrađena palača – po koncepciji kasno renesansna, s baroknom arhitektonskom plastikom. Prostor terase priključen je krajem 19. stoljeća. Palača ima tri etaže i jednu međuetažu u manjem dijelu između prvog i drugog kata. Nakon dovršetka obnove palača Restić će biti privedena konačnoj namjeni, kao sjedište i radni prostor Uprave za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

– 1988.-1989., arheološka i konzervatorsko-restauratorska istraživanja provedena od strane HRZ-a i Konzervatorskog odjela (prethodno izrađen arhitektonski snimak palače od strane projektnog biroa „Arhitekt”)
– 1996., dovršen glavni projekt izrađen od strane projektnog biroa „Alfaplan”
– 1997., izvedena konstrukcijska sanacija palače – izvođač „Građevinar-Quelin”
– 31.siječnja 2001. Grad Dubrovnik dodjeljuje palaču na korištenje Ministarstvu kulture RH, na period od 99 godina, isključivo za obavljanje redovite djelatnosti Uprave za zaštitu kulturne baštine  Konzervatorskog odjela u Dubrovniku
– 2001., izvedena sanacija krova putem programa obnove krovova ZOD-a
– 2004., Projektni biro „Alfaplan”, za Ministarstvo kulture, izrađuje dopunu projektne dokumentacije
– 2005., Ministarstvo kulture provedbu obnove i uređenja palače povjerava HRZ-u, HRZ ugovara izvođenje radova s tvrtkom „Građevinar-Quelin”, u periodu od 2005. do 2008. godine izvedeni su samo radovi ugradnje vanjske stolarije
– 2010., Ministarstvo kulture provedbu obnove i uređenja palače povjerava ZOD-u, ZOD ugovara izvođenje radova s tvrtkom „Građevinar-Quelin”, u periodu 2011.-2014. godine izvedena je glavnina završnih građevinsko-obrtničkih, instalaterskih i restauratorskih radova.
– Za potpuno dovršenje radova na obnovi palače „Restić” bilo je potrebno je još izvesti dio završnih građevinsko-obrtničkih, instalaterskih (montaža opreme) i restauratorskih radova. Sredstva je 2015. godine osigurao Grad Dubrovnik, a radovi su ugovoreni s istim izvođačem. Radovi su pri samom kraju i potpuno okončanje se očekuje do 1. svibnja 2016.
Svi radovi se, sukladno planovima, privode kraju. Trenutačno se vrši montaža preostalih klima uređaja, rasvijetnih tijela i dijela ugradnog namještaja te završni, fini restauratorski i piturski radovi.

Završeni su svi radovi na obnovi palače Restić. Grad Dubrovnik , kao vlasnik palače, ishodio je uporabnu dozvolu. Palača je 9. srpnja svečano otvorena a trenutačno je u tijeku preseljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku u svoje novo sjedište