Površina: 1.110 m2
Trajanje radova: veljača 1984. – studeni 1985
Vrijednost radova: 1.120.842,11 US $

Projektanti: Dubravka Baković, dipl.inž.arh., PB “Arhitek”, Dubrovnik
Glavni izvoditelj: GP “Dubrovnik”
Nadzorni inženjer: Aleksandar Čučić, dipl.inž.arh., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Mario Ivušić, dipl.inž.građ.

Zgrada ima visoku ambijentalnu vrijednost, a nalazi se na prostoru između Ulice od puča, Ulice Cvijete Zuzorić, Ulice Miha Pracata i Uske ulice. Nekad je to bila stambena zgrada sa trgovačkim prostorima u prizemlju, te dvoranom za predstave i koncerte na drugom katu. Palača je sjedinila nekoliko manjih srednjovjekovnih kuća, od kojih su prilikom istražnih radova nađeni granični i razdjelni zidovi.

Izvorno unutrašnje tlocrtno rješenje mijenjalo se promjenama namjene i korištenjem prostora u različite svrhe. Takve prenamjene uvjetovale su niz adaptacija, pa je objekt u cjelini izgubio svoj prvobitni izgled. Veći dio nosivih zidova većih dimenzija je porušen.

U potresu 1979. teže je oštećena konstrukcija. Radovi obnove započeli su u veljači 1984., a završeni su u prosincu 1985. Budući da zatečeno tlocrtno rješenje nije valorizirano kao povijesno vrijedno, unutrašnja dispozicija prostora prilagođena je novim potrebama za javne sadržaje. Izvedena je na suvremen način, sa laganom armirano-betonskom konstrukcijom, tj. konstrukcijskim sistemom koji omogućava slobodno rješenje interijera. Poštovana je postojeća prostorna organizacija prostora stubišta. Postojeće kameno stubište nije zadovoljavalo seizmičke propise, jer je bilo rađeno samo od kamena koji je bio konzolno oslonjen u zidu. Zbog lepezastog oblika bilo ga je nemoguće poduprijeti, a u slučaju nužde nije postojala druga komunikacija. Iz tog razloga izvedena je armirano-betonska ploča lepezastog oblika sa kamenim gazištima punog profila i oblika kao postojeće. Na ovaj način ponovljena je postojeća forma i oblik stubišta, a zadovoljeni su seizmički propis. Prvi kat ima oblik otvorene galerije. Na dijelu galerije raster stupova slijedi bivšu dispoziciju središnjih nosivih zidova. Krovna konstrukcija je također armirano betonska, a temelji su trakasti.

Sačuvana je velika dvorana II kata sa zrcalnim svodom, kao i njen neoklasicistički inventar iz druge polovice 19. stoljeća. Promijenjeno je mjesto glavnog ulaza, iz Ulice od puča, a za prostore knjižnice koristi se ulaz iz ulice Cvijete Zuzorić.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, adaptacija