Površina: 785 m2
Trajanje radova: rujan 1989. – 1990. godine.
Vrijednost radova: 864.845,64 US $

Projektanti: Marija Obradović, adaptacija
sustavna arheološka iskopavanja, konstruktivna sanacija, rekonstrukcija GP “Dubrovnik”
Glavni izvoditelj: GP “Dubrovnik”
Nadzorni inženjer: Jurica Carić, dipl.inž.arh., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Ante Srhoj, dipl.inž.građ.

Dvije palače smještene između ulica Između polača, Cvijete Zuzorić, Uska i Marojice Kaboge, izgrađene su u razdoblju obnove nakon potresa 1667. godine. smještajem slijede zgusnut srednjovjekovni ulični raster, te u svom korpusu ujedinjuju manje parcele i njihovo ziđe zadržavajući vertikalnu dispoziciju prostora.

Predstavljaju dvije zasebne arhitektonske cjeline s posebnim ulazima, razdijeljene konstruktivnim zidom različitih katnosti; dvokatna sjeverno, trokatna južno, i vremenom nastanka.

Južna palača Bassegli-Kaboga svojim prostornim i oblikovnim kvalitetama, izvedbom stubišnog prostora, kompozicijama glavnih fasada, arhitektonskom plastikom, spada u red značajnijih reprezentativnih gradskih palača. Ima istaknut “piano nobile” Prema najnovijem opisu palače pri izradi arhitektonske snimke postojećeg stanja, sjeverna palača je vjerojatno nastala početkom 19. stoljeća nad terasom palače Bassegli-Kaboga, oponašajući susjednu baroknu građevinu.

Tijekom 20. stoljeća velike adaptacije devastiraju objekte, čime je jedinstveni stambeni prostor pregradnjama pretvoren u niz stambenih i poslovnih jedinica. Nakon potresa 1979. godine palača Bassegli-Kaboga, koja je teže oštećena, konstruktivno je sanirana i adaptirana. Osnovni konstruktivni sklop sastoji se od kamenih zidova kao vertikalnih nosivih elemenata i armirano-betonskih međukatnih konstrukcija kao horizontalnih nosivih elemenata. U palači Bassegli-Kaboga smještena je Znanstvena knjižnica, dok je druga, sjeverna palača zadržala stambenu funkciju i pregradnjama je organizirana za više stambenih jedinica.

Vrsta radova:
konstruktivna sanacija, rekonstrukcija, restauracija