Površina: 1.110 m2
Trajanje radova: veljača 1984. – studeni 1985.
Vrijednost radova: 760.991,62 US $

Projektanti: Cirija Prkić, arh., PB “Arhitekt”,Dubrovnik
Glavni izvoditelj: GP “Dubrovnik”
Nadzorni inženjer: Aleksandar Čučić, dia., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Mario Ivušić,dipl.inž.građ.

Palača je smještena između ulica koje se spominju još u 13. stoljeću. Zbog skladnih dimenzija, karakteristične dispozicije prostora, kvalitetne kamene plastike i kompozicije pročelja, objekt je visoko valoriziran.

Datiran je drugu polovicu 16. stoljeća, te je uz niz drugih palača najvrjedniji primjer stambene arhitekture visoke renesanse u Dubrovniku.

Nastaje na mjestu kasnoromaničke i ranogotičke palače, čiji su tragovi pronađeni u zoni temelja za vrijeme prethodnih istražnih radova u sklopu obnove poslije potresa 1979.

Palači je u potresu 1979. godine teže oštećena konstrukcija zbog čega je uvrštena u prioritet obnove i kao takva je sanirana upotrebom armirano-betonskih elemenata.

Projektom obnove vraćena je izvorna tlocrtna dispozicija prostora po katovima, a sve recentne pregradnje su odstranjene. Sanacija i ojačanje konstrukcije provedeno je sistemom izvedbe armiranobetonskih međukatnih ploča i horizontalnih serklaža, a mjestimice je izvršeno ojačanje zidova torkret betonom – metodom koja je utjecala i na minimalne promjene dimenzije prostorija.

U palači je smješten Zavod za obnovu Dubrovnika, a na I. katu Konzervatorski odjel Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture. U funkciji javnog korištenja za ustanove palača je kvalitetno prezentirana i održavana.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, rekonstrukcija, adaptacija