Površina: 497 m2
Trajanje radova: 1988. – 1999.
Vrijednost radova: 79.919,00 US $

Projektanti: Luciana Peko, dipl.inž.arh. “Arhitekt”, Dubrovnik
Glavni izvoditelji: GP “Dubrovnik”

Objekt je izgrađen u središtu grada, u kutnom dijelu velikog vlastelinskog bloka. Dvije strane su ugrađene (sjeverna i zapadna). Omeđen je ulicama Miha Pracata i Getaldićevom. Palača tlocrtnog oblika slova L, sastavljena je od nekoliko srednjovjekovnih čestica. Prizemni prostori su odvojeni masivnim nosivim zidovima.

Objekt je izgrađen na prostoru srednjovjekovne parcelacije vršene nakon 15. stoljeća. Parcele su bile nizane uz ulične poteze, a još prije potresa 1667. godine nekoliko parcela se spaja za renesanse objekte, koji u osnovi nose elemente starijih samostalnih cjelina, što je i ovdje vidljivo. Ziđe objekta, kao i dio arhitektonske plastike i spolirani dijelovi nose oznake 15. i 16. stoljeća. Spajanje i pregrađivanje, preinake unutrašnjosti nastaju tijekom 17 – 18. stoljeća, kada palača dobiva baroknu organizaciju prostora s ulaznim predvorjem u kojemu je reprezentativno stubište i kruna bunara s grbom obitelji Crijević.

Zgrada je u potresu dobila oštećenje konstrukcije, a u Domovinskom ratu je izgorjela. teško su oštećeni kameni elementi i štuko profilacije. Kruna bunara je potpuno popucala. Međukatne konstrukcije se izvode kao spregnute, povezivanjem drvenih grednjaka čeličnim moždanicima s armirano-betonskom laganom pločom debljine 6 cm. Po obodu ploče ugrađena su sidra.

Povrh zidova je izveden armirano – betonski kosi serklaž. Namjena zgrade ostala je nepromijenjena – u prizemlju poslovni, a na katovima stambeni prostor. Zamijenjeni su oštećeni kameni elementi novima, ojačani su zidovi i obnovljene su štuko profilacije. Krovište je drveno.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, izrada kopije uništene dekorirane krune bunara