Palača Restić, smještena u Restićevoj ulici broj 7, nalazi se u srcu povijesnog središta starog Dubrovnika, u gradskom predjelu Pustjerna. Asimetričnog je i razvedenog tlocrta.

Najstariji dio je njeno zapadno krilo, nekad samostalni srednjovjekovni fortifikacijski objekt “Kule”, uz koji je krajem 17. i početkom 18. stoljeća izgrađena palača – po koncepciji kasno renesansna, s baroknom arhitektonskom plastikom. Prostor terase priključen je krajem 19. stoljeća. Palača ima tri etaže i jednu međuetažu u manjem dijelu između prvog i drugog kata.

Potkrovlje je korišteno kao pomoćno – stambeno. Palača je bila znatno preuređena nakon potresa iz 1667. godine, a renesansni dijelovi su prekriveni baroknim dekoracijama u štuku, koje su jako propale.

Od potresa iz 1979. godine, koji je grubo ranio ovaj gradski predjel, palača Restić je nenastanjena. Nakon provedenih opsežnih arheoloških i konzervatorskih istraživanja, 1996. godine dovršena je potrebna projektna dokumentacija, i pristupilo se radovima konstrukcijske sanacije palače.

Radovi konstrukcijske sanacije, koji su završeni 1997. godine, izvedeni su u potpunosti tradicionalnim graditeljskim tehnologijama i materijalima, uz suradnju s francuskim stručnjacima. Radovi na uređenju unutrašnjosti palače nisu dovršeni.

Dosadašnja namjena objekta bila je stambena, a prema novom projektu prijedlog je da bude poslovno – administrativna.