Ova palača je definirana kao objekt visoke ambijentalne vrijednosti unutar spomeničke cjeline Dubrovnika.

Po svojim mnogim karakteristikama to je reprezentativno zdanje, kako to nalaže i njeno posebno mjesto sučelice upravnom sjedištu nekadašnje Republike, Kneževom dvoru.

Palača zauzima krajnji sjeverni dio bloka koji ima oblik nepravilnog slova L, a formiraju ga četiri međusobno spojene građevne jedinice. Nepravilnog je četverokutnog tlocrta s tri slobodna pročelja, što joj omogućuje iskazivanje reprezentativnosti u volumenu i obradi. Glavno, sjeverno pročelje je orijentirano na ulicu Od Puča, istočno, također reprezentativno, gleda prema Kneževu dvoru, zapadno je pročelje okrenuto na Gundulićevu poljanu, dok je s južne strane povezano sa susjednom zgradom, palačom Gozze-Katić.

Palača Orsata Ranjine podignuta je nakon potresa 1667. Riječ je o baroknoj obnovi zgrada 15. i 16. st. nakon kataklizmičke trešnje 1667., a vrijeme gradnje je po zatečenim elementima datirano u drugu polovicu 18. stoljeća.

Palača je oštećena u potresu 1979., a potom i u ratnim razaranjima Dubrovnika 1991./92. godine. Obnovom se pročišćavaju recentne intervencije u dispoziciji prostora tako da unutrašnjost i vanjština palače bude izvedena na način najbliži izvornome tj. baroknome vremenu, poštujući njene stilske odlike i karakter. Tlocrt prizemlja ima oblik nepravilnog, malo izduženog četverokuta. U nastojanju vraćanja izvorne tlocrtne dispozicije prizemlja, uspostavljena je vertikalna komunikacija između prizemlja i prvog kata na izvornom mjestu i dokinuto recentno stubište iz 19. stoljeća.

Vraćanje stubišta koje vodi iz prizemlja na I kat u prostor gdje se izvorno nalazilo, uvjetovalo je izmjenu rasporeda otvora na zapadnom pročelju, u prostoru stubišta te promjenu mjesta glavnog ulaza u zgradu Konstruktivna sanacija je djelomično izvedena u skladu s preporukama međunarodnih eksperata, a to su primjena tradicionalnih sustava konstrukcije drvenih grednika uz minimalna potrebna ojačanja s obzirom na trusnost područja.

Svi obrtnički i konstruktivni radovi izvedeni su tako da su maksimalno sačuvani i obnovljeni postojeći barokni detalji (sivo-bijele mramorne ploče, drveni parket s intarzijom, drvene vratnice) dok su neki, nakon provedenih istražnih radova vraćeni (zrcalni svod).

Palača je u funkciji županijskog sjedišta.