Površina: 546 m2
Trajanje radova: 1995. – 1999.
Vrijednost radova: 79.919,00 US $ (ostatak MJROG)

Projektanti: “Plan”, Zagreb
Glavni izvoditelji: “Hrvatska gradnja”, Zagreb

Ova dvokatna barokna palača s potkrovljem, nastala nakon potresa u 17. stoljeću, smještene je na sjevernoj strani Place između ulica Od Sigurate i Palmotićeve. Zauzima dio bloka koji je prema Placi središnjim zidom podijeljen na dvije palače; zapadno palaču Clasci i istočnu, koja je pripadala drugoj plemićkoj obitelji. U kulturno-povijesnoj valorizaciji ima višu ambijentalnu vrijednost, a posebno se ističu kameni, lijepo isklesani grb na pročelju I kata, kameno pilo, te ostaci bogatog baroknog stubišta u unutrašnjosti.

Vanjski i nosivi zidovi objekta građeni su od kamena dok je međukatna i krovna konstrukcija od drva.

U ratu 1991. godine požar je u cijelosti uništio unutrašnjost objekta tj. međukatna konstrukcija i krov su se urušili u prizemlje objekta. Prilikom obnove objekta zadržana je stambeno-poslovna namjena uz manje izmjene u dispoziciji. U konstruktivnom smislu trebalo je izvesti dva poprečna armiranobetonska zida, ojačati sve stare poprečne zidove, umjesto drvene međukatne konstrukcije izvesti armirano-betonske ploče, dok je nova drvena krovna konstrukcija oslonjena na armirano-betonske grede. Pokrov je od kupe kanalice.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, rekonstrukcija