Površina: 628 m2
Trajanje radova: 1996. . 1998.
Vrijednost radova: 658.123,72 US $

Projektanti: Stijepo Butijer, dipl.inž.arh “Alfaplan”, Dubrovnik
Glavni izvoditelji: “SIG”, Split

Dvokatna palača s potkrovljem, sjevernim se dijelom naslanja na blok čiji je dio, a pročeljima je okrenuta na tri ulice: Široku, Od puča i Đorđićevu. Objekt je nastao u 18. stoljeću uz manje intervencije sve do 20. stoljeća. Dominira kasnobarokna koncepcija vidljiva u arhitektonskim elementima kao i u organizaciji prostora: uzdužni zid dijeli kuću na istočnu i zapadnu polovinu, prizemlje je poslovno, a stanovanje na katu.

Na južnom i istočnom pročelju se posebno ističu četiri rokoko balkona s ornamentiranom željeznom ogradom. Na palači ne postoji grb, te nije moguće utvrditi njezinog izvornog vlasnika.

Kuća je teško stradala od požara nakon granatiranja Dubrovnika koji je u potpunosti uništio drvenu krovnu i međukatnu konstrukciju, dok su se na nosivim zidovima pojavile mnogostruke pukotine, vjerojatno nastale i od potresa, slabog temeljenja i potiska međukatnih konstrukcija.

Pri obnovi objekta maksimalno je poštovan izvorni oblik i elementi zgrade uz uporabu tradicionalnih materijala i građevnih tehnika s neophodnim ojačanjima s obzirom na trusnost područja. Zidovi su injektirani, međukatna konstrukcija je izvedena od drvenih greda, spregnutih sa tankom armiranobetonskom pločom debljine 5 cm, sidrenom u nosive kamene zidove, a za potrebna ojačanja korištene su čelične grede. Krovište je drveno s pokrovom od kupe kanalice.