Površina: 1032 m2
Trajanje radova: 1995.-1999.
Vrijednost radova: 101.999,97 US $ (ostatak MJROG)

Projektanti: Ognjen Bartulović, dipl.inž.arh. “Grading – projekt” d.d. Split
Glavni izvoditelji: GP “Dubrovnik”

Trokatna barokna palača s potkrovljem, sjevernim pročeljem je okrenuta prema ulici Od puča, a začeljem dopire do unutarnjeg dvorišta. Zauzima sjeverozapadni dio bloka omeđenog ulicama Nikole Božidarevića, Od puča, Miha Pracata i Nikole Gučetića. Podignuta je nakon obnove grada iza “velike trešnje” te zaprema širinu dvije srednjovjekovne stambene čestice i nekadašnji prilaz bloku. Ziđe, bačvasti svod i tlocrt prizemlja pokazuju značajke 16/17. stoljeća, dok katovi, pravilna kompozicija pročelja i okviri otvora (francuski prozor) ukazuju na 17/ 18. stoljeće. I ovdje je prizemlje poslovno, a stanovanje na katovima.

Sve etaže su od požara, nakon granatiranja Dubrovnika, urušene u prizemlje i palača je potpuno izgorjela.

Pri obnovi objekta maksimalno je poštovan izvorni oblik i elementi zgrade uz uporabu tradicionalnih materijala i građevnih tehnika sa neophodnim ojačanjima s obzirom na trusnost područja. Zidovi su injektirani, međukatna konstrukcija izvedena je od drvenih greda spregnutih sa tankom armirano-betonskom pločom debljine 5 cm, sidrenom u nosive kamene zidove, a za potrebna ojačanja korištene su čelične grede.

Krovište je drveno s pokrovom od kupe kanalice.