Površina: 1192 m2
Trajanje radova: 1995. 1999.
Vrijednost radova: 174.947,00 US $ ( ostatak MJROG)

Projektanti: Luciana Peko, dipl.inž.arh. “Arhitekt” Dubrovnik
Glavni izvoditelj: “Dom izgradnja” Dubrovnik

Barokna palača Giorgi je smještena na jugoistočnom uglu križanja ulica Široka i Od Puča, na ravnom terenu, u središtu Grada.

Glavni ulaz je iz ulice Široka. Dio je vrlo slojevitog građevnog sklopa koji objedinjuje više parcela, s elementima srednjovjekovne kule, renesansne lođe. Palača je dio velikog bloka unutar kojeg se nalazi više stambenih i dva sakralna objekta. Građena je nakon velikog potresa u 17/18. stoljeću.

U Domovinskom ratu izgorio je potpuno njen sjeveroistočni dio. Zbog izuzetne vrijednosti palače kao cjeline i teških oštećenja konstrukcije u potresu 1979. godine, nakon požara, uvjetovana je njena obnova u cijelosti. Zadržana je stambena namjena na gornjim etažama, a poslovna u prizemlju. Izvršena su prethodna arheološka i konzervatorska istraživanja. Izrađena je procjena seizmičke otpornosti objekta.

Na dijelu palače koja nije gorjela sačuvani su postojeći drveni grednici. Sanacija je provedena ojačanjem nosivih zidova injektiranjem; međukatna konstrukcija je izvedena kao spregnuta – drveni grednici se čeličnim trnovima povezuju se s tankom armirano-betonskom pločom izvedenom od “meps” betona. Prije betoniranja su ugrađene čelične zatege sidrene u nosive zidove, sanirani su temelji, izvedeno je drveno krovište.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, rekonstrukcija i obnova kamenog balkona