Površina: 1.576 m2
Trajanje radova: rujan 1986. – listopad 1987.
Vrijednost radova: 2.208.672,14 US $

Projektant: Branko Silađin, dipl.inž.arh., “Interinženjering”,Zagreb
Glavni izvoditelj: GP “Dubrovnik”
Nadzorni inženjer: Aleksandar Čučić, dipl.inž.arh., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Stijepo Benić,dipl.inž.građ.

Osnovna zgrada škole je visoko valorizirana barokna palača koja nastaje nakon potresa 1667. nad ostacima srednjovjekovnog stambenog niza, omeđena ulicama Miha Pracata s istočne i Gučetićevom sa sjeverne strane. S uskim mostićem povezuje se s velikim otvorenim prostorom, školskim vrtom, koji nastaje nakon urušavanja čitavog bloka srednjovjekovnog gradskog prostora, strukturiranog od tri stambena niza, i ulicom, što se kasnije potvrdilo u nalazima nakon provedenih sustavnih arheoloških istraživanja.

S južne strane palače nalazili su se skladišni prostori koji su, zbog nedostatka prostora i potrebe ispunjenja osnovnih potrebe osnovne škole, preoblikovani i nadograđeni, te uključeni u volumen i funkciju škole. Ova interpolacija potpuno rješava funkciju, a novi volumen se uspješno objedinjuje u jednu cjelinu s postojećom palačom, a u oblikovanju su u potpunosti ispoštovani konzervatorski principi jasnog odvajanja novog od starog dijela zgrade.

U prvoj fazi rješava se obnova i dogradnja palače, a u drugoj izgradnja i uređenje prostora na mjestu arheoloških nalaza. Obnova i izgradnja ovog kompleksa potaknuta je oštećenjima konstruktivnog sustava palače u potresu 1979. godine, te uvjetima iz Provedbenog urbanističkog plana o mogućoj dogradnji nad prizemnim dijelovima bloka. Iako se radilo o važnom revitalizacijskom projektu u funkciji oživljavanja Grada i zadržavanja djece do 4. razreda osnovne škole u Gradu, preraslo je to u jedan prvorazredan kulturološki projekt, koji je u funkciju škole uspješno inkorporirao i arheološko nalazište.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, interpolacija, adaptacija, projektna dokumentacija za II fazu i djelomična izgradnja dvorane.


Osnovna škola II faza

Nakon dovršetka istražnih radova u velikom vrtu zapadno od škole koji je nastao nasipavanjem urušenih stambenih blokova nakon potresa 1667.godine, stručno stajalište je bilo da bi se pronađeni ostaci malih gotičkih kuća u južnom dijelu vrta mogli konzervirati i kao takovi prezentirati u sklopu funkcije školskog dvorišta. Na sjevernom dijelu vrta, gdje su u temeljnoj zoni pronađeni tragovi srednjovjekovnih stambenih nizova, omogućena je izgradnja školske dvorane.

Idejni projekt za realizaciju II faze uređenja i izgradnje na ovom lokalitetu izrađen je 1987. a glavni projekt je dovršen 1989.godine.

U II fazu realizaciju projekta osnovne škole spada izgradnja školske dvorane i školskog dvorišta, koja je započela 1990.godine i prekinuta je ratnim razaranjem Dubrovnika u fazi grubih građevinskih radova.

Kako je građevina u cijelosti izvedena kao armirano- betonska za vrijeme granatiranja Dubrovnika služila je kao sklonište stanovništvu. Nakon rata izvedeni su, bez sudjelovanja Zavoda za obnovu Dubrovnika, završni radovi na kompleksu dvorane i dječjeg igrališta na njezinom krovu.

Kasnije je dovršen i arheološki vrt koji se funkcionalno integrirao kao sastavni dio školskog prostora. S kulturološkog i estetskog stajališta obogaćuje prostore škole i Grada.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, adaptacija, interpolacija