U II fazu realizaciju projekta osnovne škole spada izgradnja školske dvorane i školskog dvorišta, koja je započela 1990.godine i prekinuta je ratnim razaranjem Dubrovnika.

Nakon dovršetka istražnih radova u velikom vrtu zapadno od škole koji je nastao nasipavanjem urušenih stambenih blokova nakon potresa 1667.godine, stručno stajalište je bilo da bi se pronađeni ostaci malih gotičkih kuća u južnom dijelu vrta mogli konzervirati i kao takovi prezentirati u sklopu funkcije školskog dvorišta.Na sjevernom dijelu vrta, gdje su u temeljnoj zoni pronađeni tragovi srednjovjekovnih stambenih nizova, omogućena je izgradnja školske dvorane. Idejni projekt za realizaciju II faze uređenja i izgradnje na ovom lokalitetu izrađen je 1987. a glavni projekt je dovršen 1989.godine.

U II fazu realizaciju projekta osnovne škole spada izgradnja školske dvorane i školskog dvorišta, koja je započela 1990.godine i prekinuta je ratnim razaranjem Dubrovnika u fazi grubih građevinskih radova. Kako je građevina u cijelosti izvedena kao armirano- betonska za vrijeme granatiranja Dubrovnika služila je kao sklonište stanovništvu.

Nakon rata izvedeni su, bez sudjelovanja Zavoda za obnovu Dubrovnika, završni radovi na kompleksu dvorane i dječjeg igrališta na njezinom krovu. Kasnije je dovršen i arheološki vrt koji se funkcionalno integrirao kao sastavni dio školskog prostora. S kulturološkog i estetskog stajališta obogaćuje prostore škole i Grada.