Prema preporuci komisije ICCROM-a nastavlja se monitoring stupa kroz 2021., 2022. i 2023. godinu, a demontaža skele se očekuje do kraja listopada 2023. godine.

Ugovor o izradi i postavi zaštitne skele oko Orlandovog stupa sklopljen je sa Hrvatskim restauratorskim zavodom.
Ugovoreni radovi i usluge sastoje se od tri faze:


1. faza: izrada izvedbenog projekta prostorne radne skele za izvođenje restauratorskih radova sa troškovnikom skele oko Orlandovog stupa,
2. faza: ishođenje potrebnih suglasnosti,
3. faza: izvođenje radova izrade i postave skele, održavanja i demontaže skele oko Orlandovog stupa prema izrađenom i odobrenom projektu te postavljanje zaštitne i informativne folije.
Skela će biti postavljena u trajanju od dvije godine za koje vrijeme će se vršiti monitoring pukotina na Orlandovom stupu.
U veljači 2020 komisije ICCROM-a u sastavu: David Odgers, Matteo Francini i Alison Heritage je obišla Orlandov stup u povijesnoj jezgri te u Izviješću o nalazima od 28. veljače 2020. dala preporuke za daljnje postupanje. Preporuke, između ostaloga, predlažu nastavak započetog monitoringa te njegovo produženje na sljedeću 2021. godinu kao i ispitivanje dodatnih parametara (površinska temperatura stupa, brzina vjetra, vibracije, stanje tla itd).
Prema navedenim preporukama Hrvatski restauratorski zavod je preuzeo organizaciju i financiranje izmjena ograde zaštitne skele oko stupa kako bi se mogla izvesti dodatna istraživanja o čemu je sastavljen dodatak ugovora.
Puna zaštitna ograda oko stupa je 29.6.2020. zamijenjena metalnom mrežom (kako bi sunce i vjetar mogli djelovati na stup), a završetak predviđenih mjerenja se očekuje u lipnju 2021.g.