Zaklada Blaga djela kao vlasnik stambenog prostora na drugom katu i stana u potkrovlju zgrade na adresi Kunićeva 1, podnijela je zahtjev za uvrštenjem krova zgrade u Listu prioriteta obnove krovova Zavoda, te je obavijestila Zavod da je spremna u potpunosti financirati radove. Zavod je stoga uvrstio obnovu zgrade u Kunićevoj 1 u godišnji program obnove za 2017., sklopio sporazum o suradnji sa Zakladom Blaga djela te temeljem toga proveo postupak javne nabave i odabrao ekonomski najpovoljniju ponudu tvrtke Građevinar – Quelin d.d. iz Dubrovnika.

Ugovor o građenju sklopljen je 29. rujna 2017. Obavljanje usluge stručnog nadzora ugovoreno je sa Canosa inženjering d.o.o. Radovi su se izvodili temeljem Glavnog projekta rekomstrukcije stambenog prostora, izrađenog u siječnju 2015. od Studio Vetma arh d.o.o. Radovi rekonstrukcije obuhvaćali su građevinsko – obrtničke radove, radove elektroinstalacija, vodovoda i odvodnje. Izvođenje radova započelo je 16. listopada 2017. godine po dobivanju dozvole za postavljanje skele na javnoj površini Grada Dubrovnika. Zbog pojave novih i nepredviđenih okolnosti na gradilištu, izvođenje nekih radova bilo je otežano te je zahtijevalo izmjene i prilagodbe projektnog rješenja, kao i dodatno vijeme za izvođenje istih. Navedeno je opisano i obrazloženo u izvješću nadzornog inženjera o realizaciji ugovora, a Dodatkom ugovoru o građenju od 5. veljače 2018. ugovoreni rok izvođenja radova je produžen do 23. ožujka 2018.god.
Svi radovi izvršeni su u skladu s glavnim i izvedbenim projektom, te ugovornim troškovnikom, a suma stvarno izvedenih radova obnove zgrade na adresi Kunićeva 1 utvrđena je u iznosu od 1.341.863,93 kn s PDVom, što je za 5 % manje od ugovorenog iznosa.

Radove obnove vodila je Petra Ruso, dipl.ing.građ., stručni nadzor nad obavljanjem radova vršio je Ivo Matković, dipl.ing.građ. dok je konzervatorski nadzor vršila Zehra Laznibat, dipl.ing. arh.
Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika, radove je koordinirala Mihaela Skurić, dipl.ing. građ.