Dovršeni su radovi zamjene dijela stolarije na Vili Banac i to na prizemnom prostoru kojeg koristi FA Linđo.

Zbog dotrajalosti su postojeća vrata predstavljala opasnost po korisnike prostora, pa je izrađen projekt zamjene stolarije, a sve sukladno konzervatorskim smjernicama.

Zavod je proveo nabavu i sklopio Ugovor o izvođenju radova sa obrtom Proizvodnja stolarije ”Mijović”. Stolarske radove izveo je Ivo Mijović.

Nova dvokrilna vrata izvedena su od ariša, u skladu s postojećim poštujući sve zatečene tradicionalne detalje izvedbe uz dodavanje manjeg otvora (90x210cm) u desnom dijelu na spoju drvenih vratnica.

Koordinaciju i stručni nadzor nad obavljanjem radova vrši Petra Ruso, dipl.ing.građ., dok konzervatorski nadzor vrši Sanja Radović, dipl.ing.arh.