Muzej Rupe

Žitnica Rupe je monumentalna trokatna građevina s četvrtom podzemnom etažom u kojoj su smješteni silosi za žito, interpolirana u srednjovjekovno stambeno tkivo nekadašnjeg seksterija Kaštio. To je jedinstven javno-gospodarski objekt 16. stoljeća zbog sačuvane funkcije i prostornog rasporeda, iz kojeg se jasno očitava tehnologija dopreme, sušenja, pohrane i čuvanja žita. Majstor iz Apulije gradio ju je od 1548. do 1590. godine.

U potresu 1979. godine teško je oštećena konstrukcija zgrade. Nakon istražnih radova, koji su prethodili projektu sanacije, sami radovi na obnovi žitnice Rupe trajali su od 1987. do 1989. godine kada je i otvoren postav Etnografskog muzeja.

Protekom vremena, a dijelom i zbog šteta nastalih tijekom domovinskog rata, dolazi do oštećenja krova koja uzrokuju curenje i vlaženje u potkrovlju. Sjeverna strana krova koja je imala veća oštećenja sanirana je 2008. godine. U međuvremenu su se i oštećenja na južnom dijelu krova povećala i zahtijevaju hitnu sanaciju.

SANACIJA JUŽNOG DIJELA KROVA MUZEJA „RUPE”

Izradu troškovnika za radove sanacije južnog dijela krova muzeja Rupe ugovorili smo s tvrtkom „CANOSA INŽENJERING”d.o.o. Nakon provedenog postupka nabave, 26.listopada 2015., sklopljen je s tvrtkom „GRAĐEVINAR- QUELIN” d.d. iz Dubrovnika ugovor o građenju, za izvođenje radova sanacije južnog dijela krova muzeja Rupe. Početak radova bio je 10. studenog 2015. Istekom  ugovorenog roka od 75 kalendarskih dana, na traženje Izvođača, zbog opravdanih razloga navedenih u zahtjevu (pojava nepredviđenih radova, novogodišnji praznici, kišni dani), odobreno je produženje roka izvedbe radova do 30. travnja. Svi  ugovoreni radovi završeni su 29. travnja 2016. godine Stručni nadzor nad izvođenjem radova ugovoren je s tvrtkom „Canosa inženjering” d.o.o.

Koordinaciju svih aktivnosti i sudionika vodio je Andrija Tolja, dipl.ing.arh.