Površina: 1.263 m2
Trajanje radova: prosinac 1987. – listopad 1989.
Vrijednost radova: 1.694.469,28 US $

Projektanti: Pero Jemo, dipl.inž.arh., Marko Farac, dipl.inž.građ., PB”Arhitekt”,Dubrovnik
Projektant interiera: Ivan Prtenjak, dipl.inž.arh.
Glavni izvoditelj: GRO “Građevinar”
Nadzorni inženjer: Aleksandar Čučić, dipl.inž.arh., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Ante Vitasović, građ. teh.

Žitnica Rupe je monumentalna trokatna građevina sa četvrtom podzemnom etažom u kojoj su smješteni silosi za žito, interpolirana u srednjovjekovno stambeno tkivo nekadašnjeg seksterija Kaštio. Na dubini od 8,5-9 m u kamenu, izdubljeno je 15 silosa za žito zapremine 150 vagona. To je jedinstven javni-gospodarski objekt 16. stoljeća koji je zbog sačuvane funkcije i prostornog rasporeda, iz kojeg se jasno očitava tehnologija dopreme, sušenja, pohrane i čuvanja žita, visoko valoriziran unutar povijesne cjeline Dubrovnika. Majstor iz Apulije gradio ju je od 1548. do 1590. godine. Osim recentnih intervencija u potkrovlju i dogradnje na sjevernoj fasadi iz 19. stoljeća, zgrada je sačuvana u izvornom obliku.

U potresu 1979. godine oštećena je konstrukcija. Nakon istraživačkih radova koji su prethodili projektu sanacije 1988., odlučeno je da će žitnica biti prezentirana kao spomenik kulture sa svojom utilitarnom funkcijom, u koji će se inkorporirati muzeološki prikaz povijesti građevine i ujedno će služiti za izlaganje etnografske zbirke Dubrovačkih muzeja. Sukladno tome pristupilo se obnovi objekta. U prizemlju i na I katu nisu izvršene značajnije konstrukcijske ni građevinske intervencije, dok je zatečeno recentno visoko potkrovlje preuređeno, tako da je dobiven drugi kat identičan prvome u pogledu konstrukcije i prostornog rasporeda, te korisno potkrovlje.

Primarna konstrukcija potkrovlja i krovišta je armirano-betonska, a sekundarna od kvalitetnog drva. Ovime je, uz uključivanje manjeg susjednog objekta, dobiven prostor za Etnografski muzej. Radovi na obnovi žitnice Rupe počeli su u prosincu 1987., a završili 1989. godine kada je i otvoren postav Etnografskog muzeja.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, adaptacija