Površina kompleksa: 1.380 m2
Površina pod objektom: 325 m2
Bruto razvijena površina: 650 m2

U procesu izrade:
Varijante idejnih rješenja rekonstrukcije sa 3D vizualizacijama
izrađivač: Proto – arch d.o.o.

Osnovna namjena ljetnikovca je interpretacijski centar / centar za posjetitelje.

Rekonstrukcijom ljetnikovca formirao bi se polivalentni prostor, unutar kojeg će biti moguća organizacija raznih kulturnih, prezentacijskih, izložbenih i društvenih manifestacija. Sekundarne aktivnosti koje se predviđaju u predmetnom prostoru su gospodarska i ugostiteljska.
U okviru projekta se predviđa korištenje raspoloživih izložbenih i pripadajućih prostora, tijekom radnog tjedna i tijekom vikenda, preko cijele godine po uzoru na slične interpretacijske centre / centre za posjetitelje.
Potrebno je osigurati optimalnu iskorištenost prostora, višenamjensko korištenje prilagođeno potrebama i mogućnosti prostora, lokalnih korisnika i posjetitelja, kao i mogućnost višestrukih izvora prihoda čime se osigurava i konačna isplativost i održivost ulaganja.
Kombinacijom programskih sadržaja (izložbenih, edukacijskih, ugostiteljskih, gospodarskih) koji se uklapaju u zadane konzervatorske smjernice, napravljen je prijedlog integriranog programa ulaganja koji uključuje sljedeće programske cjeline:

A izložba kulture baštine – uspostava interaktivnih i inovativnih interpretacijskih sadržaja, koji se trebaju posjetiteljima predstaviti na prikladan način

B edukacija posjetitelja – mogućnost organiziranja raznih edukativnih predavanja / radionica / okruglih stolova / konferencija / skupova – mogućnost organiziranja raznih drugih društvenih događaja

C gospodarska aktivnost u vidu maloprodaje / suvenirnice – mogućnost organizacije male trgovine, gospodarskog sadržaja, unutar koje bi se prodavali suveniri, , razglednice, knjige o ladanjskoj arhitekturi i sl.

D ugostiteljska aktivnost – formiranje malog caffe / snack bara s degustacijom autohtonih jela i pića

Ljetnikovac Bozdari-Škaprlenda smješten je na južnoj obali Rijeke Dubrovačke u naselju Čajkovići. Njegov smještaj na uskom pojasu obale između rijeke i strmih padina u zaleđu uvjetovao je dispoziciju ladanja nešto drugačiju od uobičajene u dubrovačkim ljetnikovcima, jer nema prednjeg vrta. U ovom ljetnikovcu vrtni prostori i sam ljetnikovac su u jednoj ravnini i prate liniju obale. Ljetnikovac je izgrađen početkom 18. stoljeća i predstavlja jedinstven primjer barokne arhitekture ladanja na dubrovačkom području. Kompleks je devastiran izgradnjom Jadranske magistrale, kada nestaje dio vrta te se ruši ogradni zid prema rijeci, orsan i središnji dio šetnice koji se kao balkon nadvijao nad rijeku. Ljetnikovac je devastiran i mnogim pregradnjama, zazidavanjem te mijenjanjem nivoa hodnih linija.

Površina kompleksa je cca 1.380 m2 od čega je površina pod objektom cca 325 m2, a bruto razvijena površina građevina cca 650 m2.

2015.
Ljetnikovc je tijekom 2015. godine očišćen od šuta i raslinja.
Nakon provedenog postupka nabave ugovorena je izrada Elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja ljetnikovca a sa tvrtkom Ured Vojnović d.o.o., Split. Voditeljem izrade imenovan je Ivo Vojnović, dipl.ing.arh.
Izrađen je konzervatorski elaborat, izvršitelj usluge izrade je bila tvrtka Ured Vojnović d.o.o., a voditeljem stručnog tima imenovan je Ivo Vojnović dipl.ing.arh.

2016.
Elaborat arhitektonske snimke postojećeg stanja ljetnikovca Bozdari – Škaprlenda izrađen je tijekom 2016. godine i predan Zavodu za obnovu u ugovorenom broju primjeraka. U prosincu 2016. godine ishođena je suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na „Konzervatorski elaborat za rekonstrukciju ljetnikovca Bozdari -Škaprlenda u Rijeci dubrovačkoj” i na elaborat pod nazivom „Analiza arhitektonskih osobina ljetnikovca Bozdari-Caboga- Škaprlenda i prijedlog konzervatorskih smjernica za njegovu obnovu”  koji je izrađen 1986. godine (Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti i Zavod za restauriranje umjetnina, Zagreb, voditelj istraživanja dr. Nada Grujić).
U svibnju 2016. godine održan je sastanak sa predstavnicima Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture RH vezano za postupak ishođenja potvrda na elaborate za rekonstrukciju ljetnikovaca Gučetić-Lazarević, Bozdari-Škaprlenda i Restić-Rastić-Džonovina u Rijeci dubrovačko, kao i vrtne studije za ljetnikovac Gučetić-Lazarević. Osimpredstavnika Konzervatorskog odjela sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za obnovu Dubrovnika i izrađivači elaborata i vrtne studije. Na sastanku su dogovorene potrebne izmjene i dopune izrađenih elaborata.

2017.
Ugovorena je izrada vrtne studije sa Zavodom za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, a voditeljica izrade bila je doc.dr.sc. Mara Marić dipl.ing.kraj.arh.

2018.
U ožujku 2018. godine završena je izrada Vrtne studije ljetnikovca. Sastavni dio vrtne studije je terensko vrednovanje postojećeg zelenila, pa je ugovoreno i izvršeno čišćenje vrta od korova.
Na dokumentaciju Vrtne studije ishođena je suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku u svibnju 2018. godine.

2020.
Nakon provedenoga postupka nabave Zavod je 14. listopada 2020. potpisao ugovor s RESTAURO&INTERIOR PEZZI o izradi Elaborata zidnog i štuko oslika ljetnikovca Bozdari – Škaprlenda u Čajkovićima sa prethodnim istraživanjima.

2021.
Usluge izrade Elaborata zidnog i štuko oslika ljetnikovca Bozdari – Škaprlenda u Čajkovićima sa prethodnim istraživanjima izvršene su u travnju 2021. godine.
U studenom 2021. ugovorena je izrada programskog zadatka i  idejnih rješenja rekonstrukcije ljetnikovca Bozdari – Škaprlenda sa konceptom postava Interpertacijskog centra kulture ladanja Dubrovačke Republike sa tvrtkom Proto- Arch d.o.o. Voditeljicom izrade imenovana je Lea Đurović – Ruso, mag.ing.arch.
Nakon niza održanih sastanaka sa predstavnicima nadležnih upravnih odjela Grada Dubrovnika, Dubrovačkih muzeja, Dubrovačke baštine, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, ispitana su prostorna ograničenja i mogućnosti za realizaciju ovog projekta.

2022.
Izrađen je projektni zadatak za revitalizaciju i rekonstrukciju ljetnikovca, na koji je Konzervatorski odjel u Dubrovniku dao pozitivno stručno očitovanje. Zbog promijenjenih okolnosti, odnosno  nemogućnosti izrade koncepta postava Interpretacijskog centra kulture ladanja Dubrovačke Republike (zbog izostanka konačnog definiranja teme postava u ljetnikovcu), smanjio se opseg ugovorenih usluga, te se odustalo od izrade koncepta postava.  Produžen je rok izrade do 15. 04. 2022. godine.
Izrađeno je Idejno rješenje rekonstrukcije ljetnikovca Bozdari – Škaprlenda (dvije varijante koje prikazuju različite opcije rješavanja pristupa i okoliša ljetnikovca). Ishođena je suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na Idejno rješenje, ćime su ugovorene usluge izvršene u cijelosti.

 

arhiva

U potresu 1979. godine oštećena je konstrukcija ljetnikovca.
Istraživački radovi su izvršeni 1986. godine, nakon čega su Odjel za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu Centra za povijesne znanosti i Zavod za restauriranje umjetnina Zagreb izradili konzervatorski elaborat pod nazivom „Analiza arhitektonskih osobina ljetnikovca Bozdari-Caboga- Škaprlenda i prijedlog konzervatorskih smjernica za njegovu obnovu”. Voditelj istraživanja bila je dr. Nada Grujić.
Idejni i glavni obnove ljetnikovca Bozdari-Škaprlenda izradila je po narudžbi Zavoda za obnovu Dubrovnika 1989. godine tvrtka G.P.Tehnika, Zagreb.
Nakon rata, 1993.-94. godine izvršeni su preventivni radovi privremene zaštite objekta.

 

Povezane objave

str. 214, 215 i 216. Katalog Obnova Dubrovnika 1979 – 1989.