Naziv projekta:          Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika

Prijavitelj:      Grad Dubrovnik

Preostale 3 lađe kompleksa Lazareti obnovljene su u sklopu projekta Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika sufinanciranog sredstvima iz fondova Europske unije. Nositelj projekta je Grad Dubrovnik,

Na projektu je sudjelovalo još 10 partnera: Zavod za obnovu Dubrovnika, Razvojna agencija grada Dubrovnika DURA, Turistička zajednica grada Dubrovnika, Folklorni ansambl Linđo, Studentski teatar Lero, Art radionica Lazareti, Udruga DEŠA – Dubrovnik, DEŠA PRO d.o.o., Dubrovačka ART udruga bez granica, Obrt Artur Sebastian design.

U sklopu projekta provedeno je 100 aktivnosti.

Zbog velikog broja partnera i aktivnosti koje je trebalo provesti koordinacija projekta je bila vrlo zahtjevna.

Financijski najzastupljenija, a logistički i tehnički najzahtjevnija aktivnost bila je obnova posljednje tri lađe koju je vodio Zavod za obnovu Dubrovnika. Tijekom izvođenja radova došlo je do novih arheoloških otkrića koji su bili razlogom zastoja građevinskih radova kako bi se provela sva potrebna istraživanja i izvršilo propisno dokumentiranje nalaza. U tijeku izvođenja radova pristupilo se izradi izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta te akta o građenju. Izvođenje radova obnove triju lađa i pripadajućih dvorišta podrazumijevalo je građevinsko – obrtničke radove, radove hidro instalacija, termo instalacija i elektroinstalacija. Radove je izvodila zajednica ponuditelja Alfaplan građenje, CON-TEH i Građevinar Quelin.

Svi radovi su, kako je i planirano, okončani do 31. svibnja, te je 11. lipnja održan tehnički pregled građevine, a 12. srpnja ishođena uporabna dozvola.

image

Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika
Naziv projekta: Lazareti – kreativna četvrt DubrovnikaPrijavitelj: Grad DubrovnikPartneri:Zavod za obnovu Dubrovnika
Turistička zajednica grada Dubrovnika
Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA
Deša Pro d.o.o.
Udruga Deša – Dubrovnik
Art radionica Lazareti
Studenstki teatar Lero
Folklorni ansambl Linđo
Dubrovačka ART udruga bez granica
Artur Sebastian DesignUkupna vrijednost projekta iznosi 33.782.458,92 kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na maksimalno 30.944.625,74 kuna od čega Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 25.995.571,00 kuna.Projekt se provoditi u razdoblju od 17. studenoga 2015. godine do 13. prosinca 2018. godine.Kratki opis projekta:Projekt Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika osmišljen je kroz jedanaest komponenti. Projektom će se obnovit tri lađe   spomeničkog kompleksa Lazareti te će se nabaviti oprema potrebna za izvođenje kulturno-turističkih programa zanimljivih lokalnom stanovništvu i turistima. Educirati će se projektni tim o upravljanju kulturnim dobrima što će osigurati kvalitetno upravljanje i financijsku i sadržajnu održivost. Nositelj projekta je Grad Dubrovnik, a partnerstvo čine javne institucije, privatni i civilni sektor.Kroz projekt će se brinuti o okolišu kroz uvođenje obnovljivih izvora energije u vanjsku rasvjetu, instalaciju 3 pametne klupe i zamjenu rasvjetnih tijela u LED rasvjetu. Projekt je prilagođen potrebama svih ljudi: educirati će se turističke vodiče o vođenju osoba s invaliditetom te će se izraditi maketa Lazareta koja će služiti slijepim osobama za doživljaj kulturne baštine.Opći cilj projekta Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika je unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini kroz valorizaciju objekata kulturne baštine te proširenje kulturno-turističkih sadržaja vezanih uz kulturnu baštinu Grada Dubrovnika.Specifični cilj ili svrha projekta Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika: Grad Dubrovnik zahvaljujući obnovi i opremanju kulturno spomeničkog kompleksa Lazareti, njegovim stavljanjem u kulturno-turističku funkciju te uvezivanjem s ostalim kulturnim dobrima postaje prepoznatljiva kulturno-povijesna destinacija tijekom cijele godine te će se time stvoriti temelji za provedbu Integriranog razvojnog programa destinacije.Rezultati:Obnovom i opremanjem spomeničkog kompleksa Lazareti stvoriti će se svi infrastrukturni uvjeti za kvalitetno održavanje novo razvijenih i unaprijeđenih kulturno-turističkih sadržaja
Razvit će se i uspostaviti kulturni, znanstveni, obrazovni i turistički sadržaj i proizvodi za posjetitelje unutar Integriranog razvojnog programa
Uspostavit će se čvrsta i kvalitetna suradnja između javnog, privatnog i civilnog sektora kroz turističku valorizaciju kulturne baštine
Dubrovnik kao turistička destinacija biti će kvalitetno promoviran na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i svjetskoj razini

Završetak radova

Preostale 3 lađe kompleksa Lazareti obnovljene su u sklopu projekta Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika sufinanciranog sredstvima iz fondova Europske unije. Nositelj projekta je Grad Dubrovnik,

Na projektu je sudjelovalo još 10 partnera: Zavod za obnovu Dubrovnika, Razvojna agencija grada Dubrovnika DURA, Turistička zajednica grada Dubrovnika, Folklorni ansambl Linđo, Studentski teatar Lero, Art radionica Lazareti, Udruga DEŠA – Dubrovnik, DEŠA PRO d.o.o., Dubrovačka ART udruga bez granica, Obrt Artur Sebastian design.

U sklopu projekta provedeno je 100 aktivnosti.

Zbog velikog broja partnera i aktivnosti koje je trebalo provesti koordinacija projekta je bila vrlo zahtjevna.

Financijski najzastupljenija, a logistički i tehnički najzahtjevnija aktivnost bila je obnova posljednje tri lađe koju je vodio Zavod za obnovu Dubrovnika. Tijekom izvođenja radova došlo je do novih arheoloških otkrića koji su bili razlogom zastoja građevinskih radova kako bi se provela sva potrebna istraživanja i izvršilo propisno dokumentiranje nalaza. U tijeku izvođenja radova pristupilo se izradi izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta te akta o građenju. Izvođenje radova obnove triju lađa i pripadajućih dvorišta podrazumijevalo je građevinsko – obrtničke radove, radove hidro instalacija, termo instalacija i elektroinstalacija. Radove je izvodila zajednica ponuditelja Alfaplan građenje, CON-TEH i Građevinar Quelin.

Svi radovi su, kako je i planirano, okončani do 31. svibnja, te je 11. lipnja održan tehnički pregled građevine, a 12. srpnja ishođena uporabna dozvola.