Površina: 258 m2
Trajanje radova: 1997. – 1998.
Vrijednost radova: 11.432,06 US $ (ostatak MJROG)

Projektanti: Jelica Peković, dipl.inž.arh. “Omega engineering”, Dubrovnik
Glavni izvoditelji: “Građevinar-Quelin”

Kuća ima glavni ulaz iz Zlatarićeve ulice, završava kratki stambeni blok između ulica Za Rokom i Od Puča. Objekt je izgrađen nakon potresa 1667. godine, ali ima i prepoznatljivih arhitektonskih elemenata iz 15. i 16. stoljeća. Zgrada je ambijentalne vrijednosti s nizom ugrađenih kamenih elemenata koji su svojom vrsnoćom u nesrazmjeru s skromnom arhitekturom.

U potresu je kući oštećena konstrukcija, a tijekom granatiranja Dubrovnika 1991. godine zapaljena je i potpuno izgorjela. Kuća je obnovljena za stanovanje s po jednim lokalom u prizemlju. Međukatna konstrukcija je izvedena sprezanjem drvenih greda i lagane betonske ploče debljine 5 cm.

Krovna konstrukcija je drvena. Zamijenjeni su izgorjeli dijelovi kamena na pročeljima (igle, konzolice). Zidovi su djelomično prezidani i injektirani, parapeti ojačani.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija