Površina: 200 m2
Trajanje radova: 1996.
Vrijednost radova: 10.200 US$

Projektanti: Dina Rajković, dipl.inž.arh. “APZ -INŽINJERING” d.o.o.,Zagreb

Kuća na adresi Čubranovićeva 8 je završni objekt jednostrukog stambenog niza smještenog između ulica Od Puča i Za Rokom.

Izgradnja kuće je datirana u 17 – 18. st. s ostacima 15 – 16. st., i ambijentalne je vrijednosti. U potresu 1979. godine kuća je teško konstruktivno oštećena, a u ratu i djelomično izgorjela, zbog čega je došlo do drobljenja kamenih pročelja. Zbog toga je kuća uvrštena u prioritete sanacije. Međukatna konstrukcija je izvedena kao spregnuta – drveni grednici s armirano- betonskom tankom pločom debljine 5 cm.

Ploča je sidrena u zidove. Ojačani su nosivi zidovi. Krovište je drveno.

Zidovi su osigurani zategama u razini stropova.