Površina: 120 m2
Trajanje radova: 1997. 1998.
Vrijednost radova: 133.074,03 US $

Projektanti: Dina Rajković, dipl.inž.arh. “APZ – INŽENJERING” d.o.o. Zagreb

Mala kamena u cjelosti stambena kuća na jednoj srednjovjekovnoj čestici na južnom dijelu grada. Izgorjela je i granatirana, pa je izbijen ugao sjevernog i zapadnog pročelja. Obnovljeno sredstvima proračuna.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija