Površina: 30.616 m2
Trajanje radova: 1996.-2004.
Vrijednost radova: 5.691.104 US $
Glavni izvoditelji: GP”Dubrovnik”, “Dom izgradnja”, “Građevinar-Quelin”, Dubrovnik, “Građevno Makarska” i “Zagrebgradnja”

Prema evidenciji Zavoda za obnovu Dubrovnika i Uprave za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorski odjel Dubrovnik, u ratnim razaranjima Dubrovnika od 1991. do 1993. godine evidentirana su oštećenja na 438 zgrada odnosno 70% krovišta. Oštećenja su od I-IV kategorije.U prvoj fazi 1993., a koja je obuhvatila interventne radove u cilju zaštite od prokišnjavanja i daljnjeg propadanja, prišlo se pokrivanju krovova sa najlonom, krovnom ljepenkom i drugim dostupnim materijalima dobivenih kao pomoć Grada Dubrovnika, tvrtki iz Dubrovnika i donacijama iz tuzemstva i inozemstva.

Daljnji tijek radova na krovovima u spomeničkoj jezgri Dubrovnika utvrdilo je Ministarstvo razvitka i obnove Republike Hrvatske, a obuhvaća skidanje oštećene krovne konstrukcije i oštećenih kupa kanalica, njihovu zamjenu, te zamjenu krovnih kanala i odvodnih oluka, ali ne i konstruktersku sanaciju objekata u razini krovišta, vazanih za oštećenja od potresa i protupotresnu sanaciju.

Obnova krovova započela je 1994. godine prema listi prioriteta koju je izradio bivši Fond za stambeno gospodarstvo Grada Dubrovnika, a koji je obnovio dio krova sa sredstvima HKBO za radove dok se nabava kupa kanalica financirala iz Programa obnove spomeničke jezgre Dubrovnika – sredstva proračuna Republike Hrvatske.

Isto tako, dio krovova popravljen je prema odluci izvršne koordinacije Savjeta Zavoda za obnovu Dubrovnika i to kao hitna intervencija u slučajevima kada je postojala opasnost znatne štete po spomenik ili stanare, odnosno prolaznike, a jedan manji broj krovova popravljen je dijelom kad su bili dio sanacije objekta iz Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika i spomenika kulture na dubrovačkom području tijekom 1995., 1996. godine.

Tijekom 1997., 1998. i 1999. godine na obnovi krovova u spomeničkoj jezgri Dubrovnika sa minimalnim sredstvima uključuje se Ministarstvo razvitka i obnove Republike Hrvatske, a posebno zbog toga što su potresi 1995. i 1996. godine pogoršali ranije štete.

Teško stanje na krovovima, te mogući uvjeti stanovanje u stanovima u potkrovlju, a i u dijelu stanova na prvom i drugom katu prisilili su manji broj građana da samostalno, vlastitim sredstvima, izvrše popravak dijela krova, na način da je Zavod za obnovu Dubrovnika osigurao besplatnu dodjelu kupe kanalice.

Obnova je najvećim dijelom financirana iz proračuna RH, ali su sudjelovali i donatori:

  • UNESCO
  • Kunstler helfen Dubrovnik, Dusseldorfer helfen Dubrovnik , Germany
  • Associazione Mecenate 90
  • The Rebuild Dubrovnik Fund

Završetkom poslijeratne obnove sanacija krovova i dalje ostaje značajna stavka Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika i trajat će dok se ne obnove preostali krovovi koji imaju kategoriju ratne štete.