Zgrada kazališta je smještena usred sklopa koji zatvara istočne granice Grada prema luci.

Pročelni ulaz, uz široku gradsku ulicu Pred Dvorom, smješten je na južnom dijelu prizemlja glavnog neorenesansnog pročelja zgrade općine, čiji je ulaz po sredini, dok je sa sjeverne strane tog simetričnog pročelju u prizemlju ulaz u Gradsku kavanu.

S južne strane zgrada kazališta graniči s Kneževim Dvorom, a sa sjeverne s prostorima kavane u prizemlju i zgrade općine na katu. Kazalište (Bondin teatar) je izgrađeno u 16. stoljeću na mjestu srednjovjekovnih građevina fontika i žitnice, dvorane Vijeća umoljenih, te dijelovima dvaju arsenala.

Uz gledalište i pozornicu ima još nekoliko manjih pomoćnih prostora vezanih za osnovnu funkciju. U potresu je cijeli sklop pretrpio konstruktivna oštećenja, najteže je stradao Knežev Dvor. Kazalište je obnovljeno u sklopu prioritetnih zahvata 1986/87. godine. U sklopu pripremnih radova obnove provedena su konzervatorska istraživanja i izrađena je valorizacija u sklopu elaborata Instituta za povijesne znanosti, provedeni su istražni radovi u unutrašnjosti pod vodstvom Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Dubrovnik te Restauratorskog zavoda Hrvatske.

Prilikom obnove zgrada je dijelom dobila značajna aseizmička ojačanja – u zoni prizemlja armirano-betonskim pločama. Sukladno nalazima i funkciji poboljšana je dispozicija prostora, kazalište je restaurirano, riješeno je tehničko opremanje, instalacije i zaštita od požara prema suvremenim zahtjevima funkcije.