Muzej Rupe

Površina: 1.263 m2 Trajanje radova: prosinac 1987. – listopad 1989. Vrijednost radova: 1.694.469,28 US $ Projektanti: Pero Jemo, dipl.inž.arh., Marko ... Read More

Kazalište

Zgrada kazališta je smještena usred sklopa koji zatvara istočne granice Grada prema luci. Pročelni ulaz, uz široku gradsku ulicu Pred ... Read More

Katedrala

Površina: 955 m2 Trajanje radova: lipanj 1986. – srpanj 1986. Vrijednost radova: 1.982.423,28 US $ Projektanti: Ivan Pretenjak, dipl.inž.arh, prof.dr. ... Read More

Blok Pred Dvorom

Površina: 2.500 m2 Trajanje radova: kolovoz 1985. studeni 1986. Vrijednost radova: 3.780.764,18 US $ Projektanti: Vladan Kovačević,dipl.inž.građ., Cirija Prkić arh., ... Read More