Biskupska palača

Crkva Sv. Križa

Blok na Držićevoj poljani

Palača Restićeva 7

Samostan Sv. Nikole u Stonu

Tvrđava Revelin

Muzej Rupe

Dom Marina Držića

Osnovna škola II faza

Blok Između Polača

Gradski zvonik

Kazalište

Osnovna škola Marin Getaldić

Strossmajerova ulica

Katedrala

Blok Pred Dvorom

Tvrđava Sveti Ivan

Palača u ulici Miha Pracata

Bunićeva poljana

Muzička škola

Tvrđava Sv.Margarite