Kazalište

Zgrada kazališta je smještena usred sklopa koji zatvara istočne granice Grada prema luci. Pročelni ulaz, uz široku gradsku ulicu Pred ... Read More

Katedrala

Površina: 955 m2 Trajanje radova: lipanj 1986. – srpanj 1986. Vrijednost radova: 1.982.423,28 US $ Projektanti: Ivan Pretenjak, dipl.inž.arh, prof.dr. ... Read More

Blok Pred Dvorom

Površina: 2.500 m2 Trajanje radova: kolovoz 1985. studeni 1986. Vrijednost radova: 3.780.764,18 US $ Projektanti: Vladan Kovačević,dipl.inž.građ., Cirija Prkić arh., ... Read More