Orlandov stup

Snimak postojećeg stanja

Ljetnikovac Restić Đonovina

Obnovljeni krovovi

Biskupska palača

Unutarnji most od Ploča

Palača Bassegli-Gozze

Crkva Sv. Križa

Muzej Rupe

Sanacija krova Luže

Palača – Od Sigurate 2

Placeholder

Palača Od puča 11

Palača – Od Sigurate 1

Kuća u Zlataričevoj 9

Kuća od Rupa 7

Palača – Od Puča 16

Blok na Držićevoj poljani

Palača Restićeva 7

Fasade kuća na Stradunu

Kuća u Čubranovićevoj 8

Pločnik na Stradunu

Velika Onofrijeva fontana

Amerlingova fontana

Gradske zidine

Gradski zvonik

Kruna Bunara u Klarisi

Crkva Sv. Ignacija

Franjevački samostan

Samostan Sv. Nikole u Stonu

Tvrđava Revelin