STUP U PARKU MAYNERI NA OTOKU LOPUDU
Izvršeni konzervatorsko-restauratorski zahvati

Zavod za obnovu Dubrovnika je temeljem zahtjeva Grada Dubrovnika i TZ grada Dubrovnika u svibnju 2019. pristupio ugovaranju usluge izrade Prijedloga sanacijskog konzervatorsko-restauratorskog zahvata na kamenom stupu u parku Mayneri na otoku Lopudu koji nije bio adekvatno saniran, sa obrtom Završni radovi „KAPIST”, vl. Đivo Dražić, mag.art.. Nakon dobivene suglasnosti Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na Prijedlog sanacije, Zavod je u rujnu kada su vremenski uvjeti bili pogodni za sanaciju kamenog stupa, sa izrađivačem Prijedloga sanacije ugovorio izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova.
Prilikom obilaska lokacije, izvođač je naišao na promijenjene okolnosti, odnosno utvrđeno je kako se stup u potpunosti odlomio, te je položen na obližnji zeleni otok. Nastavno na navedeno, izrađena je Izmjena Prijedloga sanacije, na koju je ishođena suglasnost Konzervatorskog odjela, te je u listopadu 2019. sklopljen Dodatak I ugovoru sa izvođačem na 7.125,00 kn sa PDV-om.
Konzervatorsko-restauratorski zahvati su izvršeni na način da se stup razdvojio na tri djela, te očistio od materijala korištenih u prethodnoj neadekvatnoj sanaciji. Nakon toga poliesternom smolom povezali su se dijelovi stupa uz ugradnju trnova od nekorodirajućeg čelika u središte presjeka stupa. Izradio se nedostajući dio stupa od istovjetne vrste kamena te se stup ponovno ugradio na izvornu poziciju.
Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika radove sanacije koordinirala je Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.