Temeljem ugovora sklopljenog između Zavoda i tvrtke „PROTO-ARCH“ d.o.o. izrađen je Elaborat arhitektonskog snimka postojećeg stanja Skalina od Jezuita i Poljane Ruđera Boškovića (čest.zem.

2634 k.o. Dubrovnik). Elaborat obuhvaća geodetski i arhitektonski snimak postojećeg stanja, prateće grafičke, fotografske i druge priloge.

Nastavno na smjernice za izradu projektne dokumentacije izdane od strane Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, elaborat arhitektonskog snimka postojećeg stanja je prvi korak u daljnjoj izradi projektne

dokumentacije.

Za praćenje realizacije ugovora ispred Zavoda bila je zadužena je  Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.