Visina: 31 m
Trajanje radova: svibanj 1987. – svibanj 1988.
Vrijednost radova: 165.797,27 US $

Projektanti: Petar Kušan, dipl.inž.arh., APZ “Plan”,Zagreb, prof.dr. Dražen Aničić, IGH Zagreb
Glavni izvoditelj: GP “Dubrovnik”
Nadzorni inženjer: Stanko Jović,dipl.inž.građ., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Ivo Šarić, građ.teh.

Smješten je na istočnom kraju Place, u vratima od Ploča, u nizu važnih javnih i komunalnih zdanja u renesansnim stilskim oblicima.

Izgrađen je 1929. godine po uzoru na stari neorenesansni zvonik iz 1444. koji je u potresu 1667. jako stradao. Kvadratnog je tlocrta dimenzija 380 X 380 cm, visine 26 m do tambura kupole. Gradski sat, krug sa kazaljkama za mjesečeve mijene, veliko zvono i čuveni zelenci stoljećima su u funkciji Grada i njegova puka.

U potresu 1979. godine je teško stradao s obzirom na to da je izgrađen na nasutom tlu nekadašnjeg morskog rukavca. Obnova je započela u svibnju 1987. godine, na način da se zvonik konstruktivno povezao sa okolnim objektima (Malo Vijeće i gradske zidine), te učvrstio vertikalnim prednapregnutim čeličnim zategama sidrenim u armiranobetonske ploče; jedna na nivou prizemlja, a jedna ispod oktogonalnog tambura kupole.

Ovime je omogućeno elastično ponašanje zvonika prilikom potresa.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija