Donacijom UNESCO-a, koja je ujedno bila i prvi njihov milodar Gradu, realizirana je sanacija svih oštećenja na gradskim zidinama nastalih bombardiranjem u 1991. godini koje je trebalo popraviti.

Zahvati su izvršeni na:

3.) Vratima Ribarnice, gdje je jedan kameni element gotičkog luka bio toliko oštećen gelerima da ga se moralo zamjeniti novim.

4.) Kruništu i parapetnom zidu kule Sv. Dominik, koji su oštećeni direktnim pogodkom u vrh kule. Zahvatom je parapetnom zidu i dijelu vrha zapadnog kruništa kule vraćen prvobitan izgled.

5). Kruništu zida i parapetnom zidu nad prostorom Velikog arsenala, koji su bili oštećeni gelerima granata. Ovom djelu zidina vraćen je izgled prije oštećivanja.

6.) Bastionu Palača, gdje je direktnim pogotkom oštećen vrh pilona na kojem se nalazi sjeverni raštio ovog bastiona. Zahvatom pilon je obnovljen.

7.) Tvrđavi Sv. Ivan, gdje su jača oštećenja nastala direktnim pogotkom u topovski otvor kruništa na istočnoj strani tvrđave. Veći dio topovskog otvora je obnovljen te mu je tako vraćen prvobitan izgled.

8.) Parapetnom zidu između Kantonate od Pila i nekadašnje Kule od Pila, koji je u dužini od 3 metra direktnim pogotkom srušen i to baš na uglu prema Kantonati od Pila. Popravkom je parapet vraćen u prvobitno stanje.

9.) Utvrdi od Pila, kojoj je direktnim pogotkom oštećen zapadni dio vrha kruništa. Oštećenja su sanirana te je pri tom dijelu kruništa vraćen prvobitni izgled.

10). Parapetnom zidu iznad crkve Sv. Spasa, koji je srušen direktnim pogotkom u dužini od 3 metra te je oštećeno 4 m2 pločnika hodnika zidina. Popravkom je i pločnik i parapetni zid vraćen u prvobitno stanje.

11.) Kruništu kule Sv. Frana, koje je direktnim pogotkom lakše oštećeno na zapadnom dijelu. Ono je vraćeno u prvobitno stanje.

12.)Parapetnom zidu između kula Gornji ugao i Sv. Frano, koji je direktnim pogotkom srušen u dužini od 1,5 metara te mu je obnovom vraćen prvobitan izgled.

13.) Parapetnom zidu između kula Sv. Barabra i Sv. Lucija, koji je direktnim pogotkom srušen u dužini od cca 2,5 metara, a rastrešen u dužini od 4 metra. Parapet je obnovljen i vraćen je u prvobitno stanje.

14.) Toreti Sv. Lucije, kojoj je direktan pogodak oštetio vrh kruništa. Njemu je vraćen prvobitan izgled.

15.) Kuli Sv. Katarine, kojoj je direktnim pogotkom oštećen dio ploča krovne tarace. Na tom mjestu postavljene su nove ploče na površini od 4,5 m2.

16.) Ostacima starih zidina kod Sv. Jakova Pipunara, čiji je vrh oštećen gelerima na dva mjesta. Ona su popravljena i vraćena u prvobitno stanje.

17.) Kruništu i parapetnom zidu između kula Sv. Luke i Sv. Dominika. Direktnim pogotkom krunište zidina ispucalo je u dužini od 6 metara, a parapetni zid je srušen u dužini od 7,20 metara. Krunište je srušeno i ponovno ozidano postojećim kamenom, a parapetni zid ponovno izgrađen ciglom i ožbukan. Tim zahvatom vraćen im je prvobitan izgled.

Ove radove pregledali su stručnjaci UNESCO-a i izrazito pohvalili način sanacije oštećenja i kvalitetu radova. Time su popravljena sva oštećenja koja su se trebala popraviti (veći dio šteta nastalih oštećivanjem kamena, udarima gelera ostat će takva, tj. neće se mijenjati otučeni klesanci).

Novi napad na Grad koji je uslijedio u ljeto 1992, još je jače oštetio gradske zidine.

18.) Koncem ljeta prišlo se obnovi zgrade bratovštine Rozario koji je bio jače oštećen direktim pogotkom. Donacijom obitelji Ucović iz Perua sanirana su ona mjesta na gradskim zidinama, oštećena bombardiranjem Grada u razdoblju od svibnja do kolovoza, a koja su svojim oštećenjima priječila slobodan prolaz zidinama.

Tako su obnovljeni:

19.) Parapetni zid uz kulu Gornji ugao, na kojem je direktnim pogotkom bilo srušeno 6metara zida te oštećen dio hodnika od 3 m2. Zahvatom je parapetnom zidu i hodniku vraćen prvobitan izgled.

20.) Krunište zidnog platna između kula Gornji Ugao i Sveti Frano, čiji je vrh bio prekriven starom kupom i znatno oštećen. Zahvatom je sanirano 10 m vrha kruništa, a kao završni sloj postavljen produžni mort.

21.) Parapetni zid uz kulu Sv. Frano, je oštećen direktnim pogotkom i srušen je u dužini od 3 metra, a znatno je oštećen i dio hodnika uz njega (pločnik i tri stube). Oštećenja su popravljena i vraćen je prvobitan izgled.

22.) Stubište uz kulu Kalarinja, direktnim pogotkom znatno je oštećeno stubište koje uz kulu vodi u Bokar, te stubište hodnika zidina. Oba stubišta su obnovljena kao i njihovi parapetni zidovi tj. vraćena su u prvobitno stanje.

23.) Bastion Sv. Margarita, na kojem je direktan pogodak napravio krater na krovnoj taraci. Zahvatom je zapunjen te opločen ciglom kao i ostali dio tarace.

Djelujući u ratnim uvjetima te u atmosferi neizvjesnosti, straha i potpune financijske nesigurnosti, Društvo prijatelja dubrovačke starine upregnulo je sve svoje snage u popravak i zaštitu vrijednih dubrovačkih spomenika i u tome dalo svoj maksimalan obol.