Površina: 750 m2
Trajanje radova: ožujak 1986. – listopad 1987.
Vrijednost radova: 222.750,00 US $

Projektanti: Pero Jemo, dipl.inž.arh., Vladan Kovačević, dipl.inž.građ.
Izvođač radova: GRO “Građevinar”
Nadzorni inženjer: Jurica Carić, dipl.inž.građ., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Ante Vitasović,građ.tehn.

Vrlo značajan spomenik sakralne arhitekture izgrađen na rubu ranokršćanskog bazilikalnog kompleksa iz 5.st.. Sadašnja crkva posjeduje sve karakteristike zrele gotike /15.st./, dok su stilske karakteristike samostana, radi kasnijih adaptacija, izgubljene.

Zbog oštećenja u potresu iz 1979.g. izvršena je konstrukterska sanacija zvonika crkve uz materijalno osnovno učešće Franjevačkog reda (Hercegovački franjevci), te sanacijski radovi na crkvi, iz sredstava Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Prije početka radova izvršeni su detaljni arheološki istražni radovi koji su ukazali na ostatke rimske arhitekture. Prilikom sanacije i izrade podne armirano betonske ploče izmještene su vrijedne nadgrobne ploče s poda crkve i pohranjene u samostan radi kasnije prezentacije u predviđenom Lapidariju u vrtu samostana.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, adaptacija