Površina: 2.500 m2
Trajanje radova: srpanj 1983. – lipanj 1986.
Vrijednost radova: 2.264.438,07 US $
Projektanti: Nikola Brbora, dipl.inž.arh., GRO Dubrovnik – Projektni biro
Glavni izvoditelj: GK “Međimurje”, Čakovec
Nadzorni inženjeri: Jurica Carić, dipl.inž.arh., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Zvonko Lovrenčić,inž.građ.

Franjevački samostan u Rožatu spomenik je kulture najviše kategorije iz 15.st., koji je u potresu 1667.godine znatno stradao i bio parcijalno obnovljen, pretežno poštivajući ranije građevinske i stilske oznake. Prilikom ove prve sanacije nije izgrađen urušeni zapadni trijem. Osim svoje kulturno povijesne vrijednosti, ovaj objekt i po svom smještaju ima poseban značaj s ambijentalnog i pejzažnog aspekta, kao dominantna okosnica aglomeracije Rožata i sjeveroistočnog dijela Rijeke dubrovačke.

Od ukupne površine objekta od 2.500 m2, potpisanim ugovorom s vlasnikom, tj. Provincijalatom franjevačkog reda u Zadru, postignut je dogovor o budućem korištenju ovog objekta na način da franjevački red zadržava u sakralnoj funkciji samostansku crkvu i oko 40% samostanskog prostora, dok se 60 % samostanskog prostora predaje na korištenje Općini Dubrovnik na rok od 50 godina bez naknade (odlukom Skupštine općine Dubrovnik ovaj prostor je ugovorom dodjeljen za potrebu Sveučilišta u Zagrebu).

Na objektu su izvršeni vrlo obimni sanacijski radovi, posebno s gledišta utvrđenja temelja koji se nalaze na nasutom tlu. U toku radova bilo je potrebno izvršiti u potpunosti razgrađivanje zvonika i trijemova, te ponovna restitucija. Ovom prilikom rekonstruiran je, na osnovu kulturno povijesne analize i otkrivenih sačuvanih fragmenata, i zapadni dio trijema.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, rekonstrukcija, restitucija, adaptacija