Trajanje radova: 1997.
Vrijednost radova: 115.970,81 US $
Vrsta radova: sanacija ratnih šteta

Glavni izvoditelji: “Đani Jerković” Nerežišće

Placa-Stradun, glavna gradska ulica osovina je oko koje se početkom 13 st. formira novo gradsko tkivo. Nakon potresa 1667. godine nastaje današnji potez pročelja Straduna, svakako uz poštivanje prethodnog srednjevjekovnog urbanog tkiva i korištenje postojećih materijala. Nova barokna organizacija prostora naglašava ritam i perspektivu Straduna, a pročelja dobivaju strogu uniformiranost u rasporedu otvora prizemlja /vrata na koljeno/ i katova /prozori/.

Na kasnijim intervencijama, naročito u 19. st. dolazi do mnogih preinaka prizemnih otvora, pa neka pročelja imaju drukčije, jednostavnije ulaze sa Straduna.
Od direktnih i indirektnih pogodaka projektila u ratu 1991-92 pročelja su zadobila teška oštećenja, a posebno su stradali kameni okviri vrata i izloga.

Obnova je izvođena na način da se kod većih oštećenja vrši potpuna zamjena novim kamenim elementom, manja se oštećenja tašeliraju, krpaju, odnosno ostavljaju vidljivima. Oštećeno je ukupno 78 vrata i izloga.

Obnovljeni su donacijom
– The American Express Foundation putem Rebuild Dubrovnik Fund-a.