Dom za starije i nemoćne „Domus Christi” nalazi se na adresi Iza Roka 13, u povjesnoj jezgri Dubrovnika.
Dom od svog osnutka djeluje na istoj lokaciji punih 665 godina. Godine 1347. zabilježene su prve vijesti o namjeri dubrovčana da u svom Gradu sagrade hospital (ubožište). U ovaj hospital nisu primani bolesnici, nego je to bilo samo sklonište za siromahe i to siromašne žene. Mnogi Dubrovčani rado su se pred smrt sjećali ovog ubožišta, pa su u svojim oprukama ostavljali stanovite svote siromasima koji su u njima boravili. Godine 1540.g. pretvoren je ovaj veliki hospital-ubožište u pravu bolnicu. Postupnim dograđivanjem na i oko zgrade ubožnice građene u 15. st. formirane su tri međusobno povezane zgrade koje čine današnji sklop „Domus Christi”. Kolokvijalni nazivi za prvu su ubožnica, drugu pučka kuhinja, a treću depadans. Ubožnica je najstariji dio sa svodovima u prizemlju. vremenom je dograđivan do današnjeg volumena te ima prvi i drugi kat i neiskorišteno potkrovlje, dok depadans ima prizemlje, prvi kat i neiskorišteno potkrovlje.Rekonstrukcija cijelog sklopa započela je 2008. godine od strane korisnika prostora, a u granicama tada osiguranih sredstava. Nastavak radova planira se zbog povećanja broja kreveta i poboljšanja uvjeta korištenja prostora. Povećanje broja kreveta dobit će se spuštanjem razine poda potkrovlja ubožnice i adaptacijom krovne konstrukcije. U tu svrhu je izrađena projektna dokumentacija, sa važećom građevinskom dozvolom.

Tijekom lipnja 2016.g. nastavljene su pripreme za organizaciju obnove Doma za starije i nemoćne osobe „Domus Christi”; podnesen je zahtjev za izmjenu investitora postojeće građevne dozvole kl:UP/I-361-03/08-10/185 od 27. ožujka 2008.g., kontaktiran je glavni projektant, te zatražene preliminarne ponude za izradu troškovnika preostalih radova.

Do kraja 2016. g. izrađen je troškovnik preostalih radova vodovoda i odvodnje, građevinskih i obrtničkih radova, elektroinstalacija i termotehničkih instalacija na Domu za starije i nemoćne osobe „Domus Christi” Dubrovnik, dok je izrada troškovnika preostalih konstruktivnih radova u tijeku.

Kompletiran je troškovnik svih preostalih radova na Domu za starije i nemoćne osobe „Domus Christi” Dubrovnik koji obuhvaća: građevinske i obrtničke radove, radove vodovoda i odvodnje, elektroinstalacije, termotehničke instalacije i konstruktivne radove, sukladno programu Zavoda za 2016. godinu.