Crkva Sv. Vlaha

Crkva je oštećena u potresu 1979. godine, a u ratu /1991.-1992./ mnogobrojnim pogocima projektila oštećena je kamena plastika, skulpture na vanjskim plohama zidova, kapiteli nad pilastrima. Zbog oštećenja kamenih kanala i vijenaca prokišnjavaju masivni vanjski zidovi, oštećuje se struktura svodova i lukova u unutrašnjosti, korodiraju mnogobrojne željezne spone u zidnoj strukturi pa se zbog povećavaju njihova volumena izbijaju dijelovi kamenih elemenata, poglavito profiliranih vijenaca na pročelju i unutrašnjosti. Vertikalne pukotine na istočnom, zapadnom i sjevernom pročelju potvrđuju i oštećenja nosivog sustava crkve.

Radovi sanacije crkve su složeni i preklapaju se u pojedinim fazama. Prva vidljiva ratna oštećenja na balustradi, stubištu i ukrasnom medaljonu u donjem dijelu pročelja –festonu, sanirana su uz pomoć donacija tijekom 1993. i 1994. godine.

Od 1997. do 2006. godine kontinuirano se kroz Program obnove Zavoda za obnovu otklanjaju lokalna oštećenja na vanjskom i unutrašnjem ziđu, saniraju se i restauriraju tri kipa na vrhu sjevernog pročelja – Vjera Nada i kip Sv. Vlaha. Saniraju se veliki ugaoni kameni vijenci na sjevernom pročelju. Zbog urušavanja nastavljaju se radovi sanacije oštećenih vanjskih i unutarnjih kamenih vijenaca. Tim sanacijama lokalnih oštećenja provodila se konsolidacija zidnog platna, a paralelno su se obavljale pripremne radnje za cjelovitu konstrukcijsku sanaciju. Provode se zaštitni arheološki istražni radovi tijekom kojih su ispod dijela gabarita sadašnje, otkriveni potpuno očuvani temelji prvobitne crkve. Provedena su geomehanička istraživanja radi utvrđivanja kvalitete temeljnog tla oko crkve. Za svaku etapu radova izrađuje se sva potrebna stručna i projektna dokumentacija.

Tijekom 2007/8 izrađena je tehnička dokumentacija za konstrukcijsku sanaciju crkve: analiza stabilnosti postojećeg objekta, idejni, glavni i izvedbeni projekti sanacije, dobivena je građevna dozvola za izvođenje radova. Iste godine je izrađen Elaborat sanacije i konzervatorsko- restauratorskih radova na kamenoj plastici crkve, a 2008. g. je dovršen Elaborat konzervatorsko-restauratorskih radova na inventaru crkve.

Tijekom 2008/9. godine izvedeni su radovi sanacije te konzervatorsko-restauratorski radovi bogato ukrašenog sjevernog pročelja. Ugrađena je i kombinirana zaštita od ptica /mehanička + niskonaponski razvod/ koje su značajno doprinosile propadanju elemenata kamene plastike i skulptura. Nastavak radova konstrukcijske sanacije crkve u zoni krova i kupola započinje u drugoj polovici 2009. godine i teče sukcesivno osiguranim sredstvima do 2010., kao i ostali konzervatorsko-restauratorski radovi na crkvi. Društvo prijatelja dubrovačke starine uključeno je u financiranje radova sanacije i konzervatorsko- restauratorskih radova na pročeljima, sukladno godišnjim planovima obnove.

Sve građevinske radove je do kraja 2010.godine izvodila tvrtka Građevinar Quelin, a konzervatorsko restauratorske radove je u tom periodu izvodio Hrvatski restauratorski zavod, koji je u suradnji s Lokošek projektom izradio i cjelovit projekt svih radova konstrukcijske sanacije i konzervatorsko restauratorskih radova. Koordinaciju i nadzor svih radova vodila je za Zavod Ivanka Jemo, dipl.ing.arh. do sredine 2008., nakon čega isto vodi Sanja Krželj, dipl.ing.arh. Arheološki istražni radovi vođeni su pod stručnim nadzorom arheologa Ivice Žile, prof. Svi radovi su praćeni od nadležne konzervatorske službe.