Trajanje radova: 1997.-1999.
Vrsta radova: sanacija ratne štete
Vrijednost radova: 121.190,03 US $

Glavni izvoditelji: “Građevinar-Quelin”
Projektanti: Hrvoje Malinar, HRZ, Zagreb (restauracija i sanacija kipova), Josip Velnić, dipl.inž.arh., HRZ, Egon Lokošek, dipl.inž.arh.,(projekti i troškovnici sanacije)

Nova barokna crkva svetog Vlaha, gradskog zaštitnika, građena je na mjestu starije gotičke crkve. Autor joj je Marino Groppeli koji je od 1706. do 1715. godine boravio u Dubrovniku. Nacrt joj pokazuje upisan grčki križ nadsvođen kupolom. Majstorstvo ovog vrsnog graditelja i skulptora najviše dolazi do izražaja na glavnom pročelju s četiri velika korintska stupa, skulpturama i veličanstvenim dekorom. Svojim rustičnim postamentom i stepeništem s balustradama crkva svetog Vlaha dominira okolnim prostorom.

Upravo ovo pročelje teško je stradalo izravnim pogotcima 5 projektila. Moderni vitraji (djelo Iva Dulčića) teško su oštećeni.

Crkva je djelomično obnovljena sredstvima iz proračuna RH i donacijama: i to balustrada, medaljon na sjevernom pročelju i vitraji te kipovi na vrhu sjevernog pročelja ( Vjera, Nada i Sv.Vlaho)

  • The International Trust for Croatian Monuments
  • Katolici iz – SAD-a i Kanade
  • Grad Rueil-Malmaison, Francuska
  • Iseljenici iz Stocktona, SAD
  • Ivo Vojvodić, slikar iz Zagreba, Hrvatska


Sredstvima iz programa obnove ZOD-a obnovljeni su teško oštećeni veliki ugaoni djelovi kamenih vjenaca na S-1, S-2 pročelju, a izrađena je dokumentacija za cjelovitu sanaciju pročelja.

Za potrebe izrade detaljne dokumentacije, iz sredstava obnove je izrađena arhitektonsko-fotogrametrijska snimka crkve sa svim detaljima.