Površina: 798 m2
Trajanje radova: 1996.- 1999.
Ukupno utrošena sredstva: 450.807 US $

Projektanti: Nedjeljka Bobanović, dipl.inž.arh. (sanacija križa)
Glavni izvoditelji: GP “Dubrovnik”

Velika barokna crkva sv. Ignacija dominira u vizurama južnog dijela povijesne jezgre Dubrovnika. Građena je po projektu rimskog arhitekta Andrea Pozzo po uzoru na rimsku crkvu sv. Ignacija i to od 1699. do 1725. godine. Bogato oslikano svetište freskama, veličina crkve, njena ornamentika u enterijeru i na glavnom pročelju, te veliki trg ispred, sve joj to daje poseban ugođaj i privlačnost puku, pa je to jedno od omiljenijih svetišta dubrovačkih vjernika.

Bogato ukrašeno kameno pročelje crkve ima teška oštećenja dijelom od atmosferilija, a dijelom i od pogodaka projektila u Domovinskom ratu.

U sklopu obnove krovova 1995-96. godine potpuno je saniran krov od ratnih oštećenja.

Od 1997. – do 2005. godine je putem programa Zavoda za obnovu Dubrovnika provedeno je niz radova sanacije glavnog pročelja. Izvršena je demontaža kamenih ukrasnih baklji na zabatu pročelja i postava novih; rekonstruiran je i montiran veliki kameni križ prema prvobitnom izgledu iz arhivskih podataka za njega je provedena gromobranska instalacija; obavljeno je pranje i čišćenje čitavog pročelja, zamjena željeznih skoba novim elementima od inox-a; fugiranje vertikalnih i h rizontalnih sljubnica vijenca, te je izveden sloj pokosa na istaknutim dijelovima; izrađeni su tašeli profiliranog okvira prozora s vitrajem, tašelirano je dno školjke «fiorito» bračkim kamenom; u nišama između pilastara zamijenjeni su komadi puknutog i oštećenog sivog kamena, površine su fugirane i tonirane.

U sklopu obnove krovova 1995-96. godine potpuno je saniran krov od ratnih oštećenja.