Površina: 80 m2
Trajanje radova: 2000. – 2006.
Vrijednost radova: 123.941,93 US $

Crkva Sv. Đurđa je izgrađena krajem 16. stoljeća na manjem platou uz more u Pilama, u sklopu postojeće aglomeracije nastale izvan gradskih zidina. Crkva je orijentirana istok-zapad, manjih je dimenzija, jednobrodna je i jednostavnog pravokutnog tlocrta.

Crkva je zidana kamenim klesancima. Uglovi su joj naglašeni pilastrima s jonskim kapitelima u čijoj visini je profilirani vijenac oko cijelog objekta. Brod crkve je presvođen bačvastim, šiljastim svodom, koji s gornje strane formira strme plohe dvostrešnog krova pokrivenog kupom kanalicom.

Na zabatnom zidu istočne fasade (uz koju je oltar) nalazi se kameni križ, a na zapadnom zabatnom zidu je preslica sa jednim zvonom, kao i glavni ulaz uokviren profiliranim iglama iznad kojega je kamena rozeta. Sporedni ulaz je na sjevernoj fasadi. Oltar je drveni i oslonjen je na zidano postolje, a izdignut je za dva skalina od nivoa poda crkve. U zapadnom dijelu nalazi se kor, drvene konstrukcije s drvenim stubištem. Od građevinskog inventara, unutar crkve su uz ulaze postavljene kamene škropionice istog oblika, približno istih dimenzija.

Crkva je jako oštećena u potresu 1979 god, te je stavljena izvan funkcije. Bila su vidljiva i starija oštećenja od prethodnih potresa, kao i oštećenja od posolice. Do oštećenja je došlo zbog različitih slijeganja temeljnog tla. Konstruktivna sanacija započeta je 1991., a obuhvaćala je sanaciju pukotina na pročeljima i svodu, ojačanja konstrukcije svoda i obnovu krova. Tada je izbetoniran serklaž u visini krovnog kanala, koji na istočnoj i zapadnoj strani ide trokutasto po vrhu zida. U trećinama raspona svoda ugrađene su zatege vidljive u prostoru, a usidrene u serklaž.

Radovi konstruktivne sanacije su obustavljen zbog rata, kada su na crkvi nastala nova oštećenja na pročelju i krovištu.

U drugoj fazi saniranja, koja je počela 1999. godine, provodili su se radovi obnove oštećenja od ratnih razaranja: obnova i konsolidacija zidnog platna pročelja s kamenom plastikom otvora, pilastara i vijenaca, obnove krovišta te stolarije i bravarije. Obnova kamene plastike poštovala je činjenicu da bi pokušaj otklanjanja svih tragova oštećenja otvora, posebno vrata i rozete, doveo do uklanjanja svih autentičnih elemenata, pa se zadržalo sve dijelova okvira na kojim su sačuvane dimenzije punog presjeka i površinska profilacija.

Radovi konsolidacije temelja i temeljnog tla izvršeni su injektiranjem i postavljanjem završnog armirano-betonskog platna oko temelja na dvije strane. Unutar crkve provedeno je injektiranje niza pukotina. Uređenje okolnog prostora kojima su prethodili arheološko istražni radovi i preseljenje pronađenih grobova, izvedeno je s južne strane popločavanjem kamenim pločama po uzoru na popločenje ispred zapadnog pročelja. Popravljen je zid prema moru, kao i ogradni zidovi i podzidi, izvedena je ograda oko groba na sjevernoj strani crkve.

Radovi unutarnjeg uređenja crkve obuhvatili su završnu obradu zidova i svoda, zamjenu popločanja poda i uređenje podnožja oltara, izvedbu oltara i proširenje kora, prezentaciju izvornih elemenata kamene plastike i rasvjetu prostora.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija