Površina: 2.500 m2
Trajanje radova: kolovoz 1985. studeni 1986.
Vrijednost radova: 3.780.764,18 US $

Projektanti: Vladan Kovačević,dipl.inž.građ., Cirija Prkić arh., prof.dr. Miodrag Velkov, IZIIS, Skopje
Glavni izvoditelj: GP “Dubrovnik”Ž
Nadzorni inženjer: Jurica Carić, dipl.inž.arh., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Ante Srhoj,dipl.inž.građ.

Skupina objekata zapadno od Kneževog dvora u zaleđu crkve sv. Vlaha, iako šarolikog vremenskog i stilskog obilježja, a i valorizacije, ima nesumnjivu važnost, s obzirom na poziciju u središtu gradske jezgre i blizinu najvažnijih javnih prostora Grada. Ova skupina stambeno-trgovačko-administrativnih objekata je omeđena ulicama Pred dvorom, Lučaricom, Zeljaricom i s južne strane Gundulićevom poljanom. Ostaci ziđa i dijelovi arhitektonske plastike svjedoče o srednjovjekovnom nastanku objekata koji u rekonstrukciji nakon potresa 1667. godine dobivaju barokne i kasnobarokne značajke, /neki imaju i jaku renesansnu fazu/, te elemente 19. i 20 stoljeća.

Svaki objekt ove grupe ima svoj razvojni put, svoje rješenje unutarnjeg prostora i vanjskog plašta. U potresu je bloku teže oštećen konstrukcijski sustav.

Projektom obnove se nastojala poštovati “individualnost” objekata, radi čega je i idejni projekt više puta mijenjan. Izrađen prvi puta 1981. g., znatno je izmijenjen do 1989. kad je izrađen i izvedbeni projekt. Zadržana je stambeno-trgovačko-administrativna funkcija bloka: u zapadnom dijelu je stanovanje na katovima, a u istočnom dijelu na katovima je administracija. U prizemlju bloka su lokali: trgovina, ugostiteljstvo.

U konstruktivnom smislu objekti su ojačani armiranobetonskim pločama u nivou svih katova, te u razini tla; izvedeni su horizontalni armirano-betonski serklaži, koji su djelomično ukopani u postojeće zidove te vezani sidrima; zidani su nedostajući nosivi zidovi; na većem dijelu objekata izvedene su kose armiranobetonske krovne ploče.

Radovi obnove započeli su u travnju 1985. godine a završili u kolovozu 1988. (S.K.)

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, adaptacija