Objekt u kojemu je smještena Galerija Dulčić, Masle, Pulitika, te Memorijalna soba Ronalda Browna, dio je niza naslonjenog na unutrašnju stranu zidina gradske luke.

Objekt u kojemu je smještena Galerija Dulčić, Masle, Pulitika, te Memorijalna soba Ronalda Browna, dio je niza naslonjenog na unutrašnju stranu zidina gradske luke.

Ima ambijentalnu vrijednost. Vrijeme izgradnje je 17 i 18/19 st. Obrada pročelja je kamena.

Površina pod objektom je 84 m², a brutto razvijena površina je 336 m², ima prizemlja, dvije etaže i nisko potkrovlje.

Glavni ulaz je s Poljane Marina Držića, a postoji mogućnost korištenja drugog ulaza s gradskih zidina. U potresu 1979. je oštećen konstrukcijski sistem objekta. Radovi su započeti u kolovozu 1991., prekinuti ratom, a nastavljeni početkom 1992. kada su izvršeni samo radovi konzerviranja objekta. Radovi sanacije i uređenja objekta završeni su 1997. kada mu je projektirana funkcija prenamijenjena iz zdravstvene stanice u galeriju.

Dio prizemlja je adaptiran za smještaj trafostanice. U prostoru potkrovlja je smještena dizalica topline. Statičkom sanacijom zamijenjeni su drveni grednici sa armirano-betonskim pločama. Zbog odvajanja utjecaja gradskih zidina na Knežev Dvor, izvedena ja dilatacija u gradskom zidu na mjestu između Kneževog dvora i izlaza u luku.