Površina: 6.185 m2
Trajanje radova: srpanj 1985. – rujan 1987.
Vrijednost radova: 6.050.793,96 US $

Projektant: Petar Kušan, dipl.inž.arh., APZ Zagreb
Glavni izvoditelj: GP “Dubrovnik”
Nadzorni inženjeri: Stanko Jović,dipl.inž.građ., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Mario Ivušić,dipl.inž.građ.

Ovaj kompleks javnih objekata smješten je na središtu horizontalne gradske osovine, između gradske luke i Straduna, uz prostor nekadašnje luže, glavnog gradskog okupljališta i danas.

S južne strane graniči s kazalištem, a sa sjeverne Gradskim zvonikom. Povijesno vrlo slojevit kompleks, koji se tijekom vremena od 12.-20. stoljeća rušio, pregrađivao i dograđivao, nosi u sebi sačuvane elemente iz svih ranijih razdoblja.

Iz 1931. godine datira vrijedno rješenje gradske kavane /Kauzlarić-Gomboš/. Na mjestu kavane su u prošlosti bili prvi drugi i treći gradski arsenali.

Prije obnove na mjestu dijela prvog arsenala je bio prostor otvorene veze grada i luke. Današnjom javnom namjenom sačuvan je povijesni kontinuitet namjene prostora. U potresu 1979. oštećen je konstruktivni sistem ovog sklopa, pa je zbog svoje javne funkcije i značaja u središnjem dijelu Grada obnovljen među prvima.

Obnovi su prethodila detaljna arhivska i druga istraživanja. Pored konstruktivne sanacije, sklop je doživio značajne izmjene gabarita u vertikalnom smislu zatvaranjem sjevernog dijela, čime su u funkcionalnom smislu obogaćeni raznovrsni javni sadržaji unutar ovoga kompleksa.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, adaptacija