Površina: 400m2
Trajanje radova: kolovoz 1987. – srpanj 1988.
Vrijednost radova: 547.706,91 US $

Projektant: Dunja Janjić, dipl.inž.arh., GP”Dubrovnik”
Glavni izvoditelj: GRO “Dubrovnik”
Nadzorni inženjer: Aleksandar Čučić, dipl.inž.arh., ZOD
Rukovoditelj gradilišta: Ante Vitasović, građ.tehn.

Tri kuće, povezane u niz, smještene su između ulica Između polača, Place, Božidarevićeve i Široke. Predstavljaju niz tipskih općinskih objekata s poslovnim prostorima u prizemlju koji imaju glavni ulaz sa Straduna (Place), a skladišni iz ulice Između polača, otkuda se ulazi i u stambene dijelove objekata na gornjim etažama.

Ove tri kuće, onakve kakve danas znamo, nastale su pregradnjama nakon potresa 1520. i 1667. godine, dok su tragovi prethodnih stoljeća vidljivi fragmentarno, prepoznatljivi u parcelaciji. Ovaj niz općinskih kuća, zanimljiv je i danas u suvremenoj gradnji, još uvijek aktualan model u načinu organiziranja stambeno-poslovnih objekata: poslovni prostori orijentirani su na “glavnu prometnicu “(Placu), dok su ulazi u stambene prostore s druge strane iz “ sporedne, intimnije ulice, “ulice Između polača.Ovakav model gradnje općinskih kuća se ponavlja u cijelom Gradu.

U potresu 1979.godine objektima je oštećena konstrukcija te je nakon konzervatorskih smjernica i istražnih radova izrađen izvedbeni projekt po kojem je u listopadu 1987. započela obnova. Prema konzervatorskim smjernicama uspostavljena je vertikalna trodijelna podjela prema postojećim graničnim zidovima; katovi su povezani jednokrakim stubištem u izvornom obliku i položaju; kuhinja se vraća također u izvorni položaj na treći kat.

Prodajni prostori su preoblikovani u šest specijaliziranih prodavaonica poštujući postojeće ulaze. Kuća na broju 32 uređuje se kao memorijalna kuća-muzej dubrovačkog književnika Iva Vojnovića.

U konstruktivnom smislu objekt je ojačan armirano-betonskim međukatnim pločama, te poprečnim nosivim armirano-betonskim zidovima, čija se debljina smanjuje prema gornjim katovima, dok je postojeća drvena krovna konstrukcija zamijenjena novom. Obnova je završena u kolovozu 1988. godine.

Vrsta radova: konstruktivna sanacija, rekonstrukcija, adaptacija